Informační zpravodaj Pražské integrované dopravy

Informační zpravodaj Pražské integrované dopravy

Vážení občané,

 

v příloze tohoto textu nalezněte aktuální číslo zpravodaje pražské integrované dopravy, v němž se můžete dočtete ov všech podzimních změnách ve vedení linek PID.

Je zde též zveřejněna pozvánka na jednotlivé akce cyklu „Vlakem do stanice BUDOUCNOST“, na nichž se můžete seznámit s prezentací blízkých i vzdálených plánů na rozvoj železniční dopravy na území hlavního města:

 

Úterý 20. 9. 2022, 10:00–18:00 Terminál Smíchov

Prostor odbavovací haly nádraží Praha-Smíchov

Představní nové podoby multimodálního terminálu Smíchov, proměna vlastního vlakového nádraží, novostavba autobusového nádraží i proměna zastávek MHD před nádražím. Ukázky navigačního systému i jednotlivých architektonického řešení nové odbavovací haly.

Středa 21. 9. 2022, 10:00–18:00 Nová Masaryčka a vlakem na letiště

Prostor odbavovací haly Masarykova nádraží

Představení nové podoby Masarykova nádraží a jeho nových nástupišť, ukázka propojení nové části s historickou budovou, zastřešení nástupišť a nová promenáda nad nádražím včetně propojení oblasti Florence s Opletalovou ulicí. Představení projektu nového vlakového spojení na letiště Václava Havla Praha, vizualizace nových stanic, trasy, linkové vedení i intervaly. Projekt modernizace železniční trati na Kladno. Virtuální prohlídka nové Masaryčky, videoprezentace v Masarykově salonku.

Čtvrtek 22. 9. 2022, 10:00–18:00 Metro S – nový tunel pro vlaky pod centrem Prahy

Vstup do stanice metra Karlovo náměstí (na rohu parku u sochy Elišky Krásnohorské)

Představení plánů na zcela nový tunel pod centrem Prahy pro příměstské vlaky, varianty nových podzemních stanic a vedení linek S skrz Prahu, fyzická ukázka možné budoucí podoby vstupu do stanice metra S. Projekt vysokorychlostních tratí – jak budou zaústěny do Prahy, jak pomohou vysokorychlostní tratě k výraznému zrychlení Prahy se zbytkem ČR, budování záchytných parkovišť u nových stanic vysokorychlostní železnice v okolí Prahy.

Čtvrtek 22. 9. 2022, 19:00–21:00 diskuzní večer v CAMP

Metro S – nový tunel pro vlaky pod centrem Prahy a vysokorychlostním vlakem z Prahy za pár minut do celé republiky

Prezentace na téma nového tunelového spojení pod centrem Prahy pro příměstské vlaky a projekt vysokorychlostních tratí a jejich přivedení do Prahy. Příklady dobré praxe ze zahraničí, představení studie komplexně řešící kapacitu železnice v Praze a prezentace přínosů vysokorychlostních tratí pro Prahu i Středočeský kraj. Následná debata s odborníky ze Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i z akademické sféry.

Výstava Vlakem do stanice Budoucnost 22. 9. – 2. 10. 2022

Prostor mezi budovami Národního muzea nad Václavským náměstím

Výstava záměrů rozvoje pražské železnice v blízké i vzdálené budoucnosti. Proměna největších pražských nádraží, nové trasy pro zrychlení a zahuštění příměstských vlaků i pro přivedení vysokorychlostních vlaků do Prahy nebo pro přímé spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm.

 

Informační leták Pražské integrované dopravy
Prev Pane profesore, děkujeme!
Next MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU