Inspirujte se: Ekologická výchova v Horních Počernicích

Inspirujte se: Ekologická výchova v Horních Počernicích

Ekomum pořádá ekologicko-výchovný program pro mateřské a základní školy, který naplánovala a spustila Karolína Klímová. Chtěla, aby děti poznaly své nejbližší okolí a naučily se ho chránit.

mum_ekomum_karolina

 

Na začátku projektu, jenž vám dnes chceme představit, stála stará pravda, že chráníme to, co máme rádi a co známe. Karolína Klímová vystudovala fyzickou geografii se zaměřením na krajinnou ekologii. Když byla s dětmi na mateřské dovolené, pořádala v rodinném centru MUM řadu akcí se zaměřením právě na ekologii. Bylo jich stále víc, a tak vznikl Ekomum, aby je zastřešil.

Ke Karolíně se přidala Iva Šimonková, která vystudovala ochranu životního prostředí. Společně s dalšími lektorkami berou během svého programu děti ven a ukazují jim přírodu v jejich nejbližším okolí. „Působíme na rodinu. Rodiče jsou pro své děti vzorem, který se často i nevědomky snaží holčičky a kluci napodobit; na druhou stranu názory a nové poznatky z úst dítěte jsou pro rodiče často ‚neodolatelné‘ a mohou postupně měnit zajetou praxi i postoje dospělých. Musíme se vychovávat nenásilně a navzájem,“ vysvětluje Karolína a Iva ji doplňuje: „Doufáme, že děti vytáhnou ven své rodiče, aby jim ukázaly, kde s námi byly. Společně poznají Horní Počernice. Rádi bychom byli partnery učitelů a motivovali je, aby to s dětmi zkusili sami. Ukázali jim, jak mohou začít.“

mum_ekomum_vlastivedna_prochazka

Pro veřejnost, učitele i děti

Část programu je určena pro veřejnost. Tu podpořily Městská část Praha 20 Horní Počernice a hlavní město Praha v rámci projektu Ekomum VUR 2016, z něhož jsou financovány i kurzy pro učitele, které proběhnou na jaře 2017. Lektorky jim předají své zkušenosti a nápady k ekologické výchově. Workshopy pro MŠ a první i druhé třídy ZŠ získaly podporu programu Ekomum EVP 2016. „Doufáme, že se nám podaří získat podporu z dalších grantů a budeme moct připravit programy i pro oba stupně základních škol a také střední školy,“ plánuje Iva Šimonková.

Zkuste landart nebo se poučte o historii

Začalo to programy pro veřejnost, jako byly například Moštování nebo Den Země. „Zájemci si u nás mohou vyzkoušet také například landart, což není moc obvyklé. Na zemi se z přírodních látek vytvoří umělecké dílo, které se pak vyfotí. Zvládne to každý a je to velmi tvůrčí,“ popisuje Iva Šimonková.

Poslední akcí letošního podzimu byla procházka s historickým výkladem. Aby se děti chovaly ke svému rodnému místu odpovědně, musí znát i jeho historii. Dospělí se dozvěděli od historika Libora Jůna spoustu zajímavostí, děti hrály tematické hry. Na jaře chystají organizátoři podobnou akci.

Má osobní zkušenost: S tří a půlletou dcerou jsem vyrazila na historickou procházku. Žijeme v Počernicích teprve chvíli, takže o jejich historii toho nevím moc. Tedy nevěděla. Po procházce s Liborem Jůnem jsem o dost chytřejší. Rozhodně nešlo o letopočty a suchá fakta. Vyprávění příjemně plynulo, Libor Jůn propojoval lokální dějiny s dějinami celého českého království a zajímavostmi například z kartografie nebo přírodovědy.

Děti měly svůj vlastní program. Kreslily mapu míst, po kterých jsme putovali. Moje dcera patřila k nejmladším a mapu spíš načrtla, ale bavila se, poslouchala, věděla, co má dělat. Karolína Klímová a její pomocnice dokázaly zabavit nejen ji a její spolužáky z mateřské školy, ale i mnohem starší děti, které si s mapou skutečně vyhrály.

Děti z MŠ a ZŠ si hrají s veverkou a pomáhají Zemi

Učitelé mohou vybírat ze dvou programů – O podzimu s veverkou a Jak pomáhám Zemi. Oba se konají venku v přírodě. Ekologická výchova by měla podle autorek projektu probíhat venku. Ekomum se tak připojuje k výzvě „Jděte ven!“ vzdělávacího centra Tereza.

S veverkou, do které se převtělí lektorka, děti prostřednictvím různých aktivit poznávají blízké okolí své městské části a ujasňují si pojmy, které se pojí s podzimním obdobím jako například koloběh přírody, zásoby na zimu, přezimování rostlin i živočichů. „Děti baví, že jsou venku, mohou běhat a při tom se učí. Ochutnávají, vše si osahávají, poslouchají zvuky, cítí vůně. Toho je v běžné třídě málo. Učitele baví změna režimu a pobyt venku.“

Druhý program Jak pomáhám Zemi podporuje kritické myšlení a snaží se, aby děti pochopily svou odpovědnost za svět kolem nás. Vychází z tzv. domácího ekologického desatera, které míří k dlouhodobě udržitelnému životu na naší planetě. Program má pět různých variant: voda, ovzduší, energie, odpady a prostředí kolem nás. „Děti uvidí a také si zahrají divadlo, naučí se novou písničku, samy něco vytvoří či provedou tematický experiment. A hlavně společně vymyslíme, jak může každý z nás pomoci Zemi,“ vypočítává lektorka Iva a Karolína uzavírá: „Pokud vezmeme třídu do lesa, jsme spokojené. Pokud třída vyrazí do lesa sama, jsme šťastné. Proto nabízíme našim klientům také navazující metodickou podporu.“

Kde najdete další informace

O Ekomumu se více dozvíte na webových stránkách Rodinného centra MUM (www.rcmum.cz), na další dotazy ráda odpoví Iva Šimonková (iva.simkonkova@rcmum.cz). Na blogu Jdeteven.cz je publikace, která podrobněji popisuje, jak a proč dostat děti ven. Celé domácí ekologické desatero dohledáte například na stránkách Ekolistu.

Marketa Kronovetrová
Fotky: archiv RC MUM

Prev Vítání nových občánků
Next Z azylu do pohádky s Michaelou Dolinovou

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment