Investice na přání

Investice na přání

Jedním z hlavních cílů projektu Zdravá městská část Horní Počernice je zapojování občanů žijících v naší městské části do možnosti společného rozhodování při správě městské části. Jednou z takových možných aktivit je zapojení do rozhodování o využití části rozpočtu, určené na realizaci projektů investičního charakteru. Jako obyvatelé naší městské části tak budete mít možnost společně řešit problémy, určit, jak bude využitá vyčleněná část rozpočtu a podílet se na jejím efektivním využití. Při setkávání nad zpracováním projektu dochází k setkávání a spolupráci sousedů, více zájmových skupin i více generací. Společně tak máte možnost řešit různé problémy, prodiskutovat, jakým způsobem je řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch.

investice-na-prani

V naší Zdravé MČ tento proces není novinkou. V minulém roce se tohoto společného plánování a tvorby projektů pilotně zúčastnili žáci našich základních škol Stoliňská, Ratibořická a fakultní ZŠ Chodovická. O pořadí jejich projektů jste měli možnost hlasovat v minulém roce v květnu. První z projektu Chvalská matematická kostka je již realizovaný v parku Šedivého na Chvalech a druhý Pumptruck je připravovaný pro realizaci v příštích měsících.

Jak tedy bude tzv. Participativní rozpočtování v letošním roce probíhat. Zastupitelstvo městské části schválilo v rámci rozpočtu částku 1 000 000 Kč na realizaci projektů investičního charakteru, která bude použita na realizaci vámi vybraných projektů, a to z návrhů, které budou zpracovány a podány fyzickou osobou nebo sdružením fyzických osob s trvalým bydlištěm v MČ Praha 20. Další možností je, že projekt podá právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem nebo místem působení v MČ Praha 20.

Mezi základní podmínky pro takový projekt patří nutnost, aby jeho náplní bylo konkrétní investiční opatření, které bude sloužit obyvatelům MČ Praha 20 a přispěje ke zkvalitnění jejich života. Projekt se musí dotýkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ Praha 20 (může se jednat i o majetek ve vlastnictví HMP, ale ve správě MČ Praha 20). Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému.

Základní fáze celého projektu participativní rozpočtování – Investice na přání

březen-květen červen červenec srpen-prosinec

podávání projektů kontrola, úprava a prezentace hlasování realizace

Schválená pravidla pro předkladatele projektů a potřebné formuláře naleznete na internetových stránkách zdravehornipocernice.cz pod záložkou Investice na přání. Kontaktní osobou je Lenka Tomsová, koordinátorka projektu, Úřad MČ, Jívanská 635, kancelář v přízemí č. 102, email: Lenka_Tomsova@pocernice.cz a telefonní kontakt: 271 071 631 nebo 601 388 910.

Lenka Tomsová,

koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Prev Lyžařský výcvik
Next Zpravodajství z Chodovické

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment