Jak je to se sekáním?

Jak je to se sekáním?

Travnaté plochy Horních Počernic jsou rozděleny do tří kategorií. Do 1. kategorie spadají parky a parkové plochy (například park u divadla, Ratibořický park, park Šedivého, Nolčův park), do 2. kategorie pak plochy travnatých pásů kolem komunikací. Do 3. kategorie jsou zařazeny víceméně přírodní porostycc jako jsou stráně, háječek Prachovská apod.

Tomu odpovídá rozdílná intenzita údržby. V první kategorii je velmi intenzivní (v současnosti je na těchto plochách prováděna již sedmá seč), v druhé kategorii je údržba střední – počítá se v průměru s pěti sečemi ročně. V případě třetí kategorie jsou to dvě nebo tři seče za rok, abychom zachovali přírodní charakter místa.

Náš Odbor místního hospodářství seká zhruba 120 000 m2 ploch. Ty zbývající měla na starost externí společnost, která byla vybrána na základě výběrového řízení v roce 2019 a byla s ní uzavřena smlouva na dva roky – 2020 a 2021. Mělo jít o pět sečí, a to v předem stanovených termínech. Bohužel společnost nesekala tak, jak měla, a tak byl Odbor místního hospodářství nucen provádět neustálé kontroly a vracet nekvalitně posekaná místa k opravě. Z tohoto důvodu Rada MČ Praha 20 rozhodla o ukončení smlouvy odstoupením i přes skutečnost, že se tak stalo v průběhu sezony. Společnosti byla zároveň vyměřena smluvní pokuta.

Po ukončení smlouvy byla 3. 8. 2021 uskutečněna objednávka na provedení mimořádné seče u jiné společnosti. Její zaměstnance můžete nyní potkat v našich ulicích. OMH také nakoupil dva sekací traktory, které nahradily již zastaralou techniku (tzv. hobby traktůrky), aby se urychlily seče travnatých ploch a případně bylo možné vypomoci externí společnosti mezisečí například na sídlištích.

V letošním roce jsou klimatické podmínky velmi příznivé pro růst trávníků. Na přelomu jara a léta, kdy tráva roste nejvíc, se střídaly teplé dny a pravidelné srážky, ke kterým dochází dodnes. Déšť a větší množství odstraňované biomasy však způsobují zpoždění jednotlivých sečí. Za deště a bezprostředně po něm se prakticky nedá sekat, neboť se posekaná tráva hůře sbírá, zůstává nalepená na chodnících, komunikacích i na strojích. Některá místa nejsou za těchto podmínek dostupná vůbec, protože v rozmáčené půdě by po sekačkách zůstaly vyježděné koleje. Navíc do toho vstupují i jiné práce, které je potřeba provádět, například odklízení popadaných stromů po bouřkách nebo kácení povolené OŽPD.

 

Petr Měšťan, starosta a Eva Alexová, místostarostka

 

Prev PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Next Zažít město jinak