Jak jsme si připomněli vznik Republiky

Jak jsme si připomněli vznik Republiky

img_1877

Významné výročí našich dějin jsme si připomněli ve čtvrtek 25. 10. 2018. Připravovali jsme se však již od začátku října, kdy jsme se společně pustili do akce nazvané „Obejdeme první republiku?“.

Hranice bývalého Československa měřily po obvodu 4 120 km. My jsme zkusili spočítat, kolik toho vlastně nachodíme, a kilometry jsme průběžně počítali a zaznamenávali do mapy v přízemí. Zapojení bylo ryze dobrovolné, ale účastníků stále přibývalo. Žáci i učitelé odevzdávali lístečky s počtem ušlých kilometrů, někteří z nich vzdálenost počítali postaru, další si vzali na pomoc mobilní aplikaci. Napjatě jsme sledovali mapu, na které byl náš postup zaznamenáván, a pročítali popisy míst, kolem kterých jsme putovali. Už týden před koncem akce bylo jasné, že se nám cíl podařilo nejen splnit, ale dokonce překročit. Po závěrečném sčítání kilometrů jsme zjistili, že jsme první republiku obešli dokonce dvakrát. Ušli jsme celkem 8 366 kilometrů a 158 metrů.

 

Ve čtvrtek 25. 10. jsme se všichni ráno oblékli do národních barev – a společně se vydali po stopách naší stoleté dámy.  První stupeň si vznik Republiky připomněl několika drobnými akcemi. Žáci 1. – 4. tříd zaplnili lipovými listy dva Stromy přání Republice. Podrobně prozkoumali, co je u nás pěkného nebo úctyhodného, a do budoucna přáli Republice, ať se v ní stále dobře žije. U stromů se pak v onen slavnostní den sešli. Páťáci si připravili projev, ve kterém mladším žákům popsali, jak první republika vznikla. Nezapomněli ani na bezpochyby nejvýraznější osobnost této epochy, prezidenta TGM. V jeho slovech našli mnoho myšlenek důležitých i pro naši současnost. Při zpěvu Masarykovy oblíbené písně Ach synku, synku jsme všichni pociťovali velkou hrdost.

První stupeň pokračoval v oslavách v tělocvičně. Žáci 5. C zde pro všechny zorganizovali happening „Vlajka“, při němž bylo úkolem dětí vytvořit živou státní vlajku. Páťáci byli sice nervózní, ale vše zvládli na jedničku a akce se povedla.

img_1900

Starší žáci zase v hodinách dějepisu a občanské výchovy vybírali 100 osobností ze stoleté historie Republiky, které jsou pro nás morálním vzorem i v současnosti. Kromě krátkých vizitek vybraných osobností vznikly v rámci hodin výtvarné výchovy i jejich portréty, které lemovaly školní chodby. Známky, plakáty, 3D modely, ale i videovizitky velikánů českých dějin se staly inspirací i motivací pro jejich další poznávání.

A s čím se žáci ještě mohli seznámit? V němčině si vyzkoušeli onikání a Prager Deutsch, v tělocviku zase sokolské cvičení. Ve fyzice zkoumali objevy a vynálezy našich vědců.  V dalších předmětech vzpomínali na svá oblíbená místa, studovali např. architekturu, módu, kulturu a dopravu tehdejší doby. V matematice se věnovali stavbě silnic za 1. republiky, a také např. počítali, kolik surovin by bylo zapotřebí, kdyby připravovali švestkové knedlíky s mákem pro celou školu.  Své výsledky si mohli jít ověřit i v praxi, protože paní kuchařky využily prvorepublikových receptů – a my jsme si tak mohli pochutnat nejen na bramborové polévce, ale zejména na již zmiňovaných švestkových knedlících s mákem – oblíbeném jídle TGM.

Spokojené tváře žáků i vyučujících byly odměnou těm, kteří se na přípravě oslavy výročí vzniku Republiky podíleli. Naši předkové by na nás byli jistě pyšní.

Učitelé ZŠ Ratibořická

 

 

 

Prev Co nového v Bártlovce
Next Pečovatelská služba Městské části Praha 20