Jak (se) učí učitelé na ZŠ Ratibořická

Hodnocení prvního pololetí mají za sebou nejen žáci naší školy, ale i učitelé. Pokud jste náhodou zastánci názoru, že učitel po absolvování studia již pouze předává znalosti svým žákům, mýlíte se.
I ten na první pohled konzervativní učitel musí neustále rozšiřovat obzory své odbornosti.

Skupina 9 pedagogů se zapojila do přípravy výuky odborných předmětů metodou CLIL. Jedná se o výuku cizích jazyků (u nás anglického a ruského jazyka) integrovanou do výuky nejazykových předmětů. Angličtina a ruština tak zněla například v hudební výchově nebo přírodopise.

Velmi úspěšně jsme také rozvíjeli spolupráci skupin pedagogů v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze. Jednotlivé minitýmy plánovaly výuku, předávaly si zkušenosti, vzájemně navštěvovaly vyučovací hodiny a došlo také na tzv. tandemovou výuku, kdy v jedné hodině společně vyučovaly dvě vyučující. Cílem vzájemné spolupráce pedagogů bylo zlepšit učení každého žáka, poznat osvědčené výukové metody kolegů a kolegyň a přenést je do vlastních vyučovacích hodin.

Probíhá také příprava našich deváťáků na přijímací zkoušky. Českým jazykem a matematikou zní škola již od sedmé hodiny ranní, další skupiny absolvují výuku v odpoledních hodinách. Přípravy se účastní většina našich deváťáků a podle zpráv jednotlivých vyučujících se připravují opravdu zodpovědně.

Další část dětí pracuje v kroužku robotiky, kde se seznamují s programovatelnými stavebnicemi.

Kromě výše uvedených aktivit v rámci tzv. šablon pracuje na naší škole také psycholožka, která spolupracuje s pedagogy, žáky i rodiči např. na řešení problémů, které se v běžném školním životě vyskytují.

V 1. pololetí pokračoval také projekt Erasmus+. Uskutečnilo se již 7 výjezdů do různých zemí, kdy pokračuje spolupráce se šesti školami na tvorbě tzv. technických boxů. Žáci pomocí těchto boxů vyrábějí různé výrobky, zdokonalují se v cizím jazyce a seznamují se s fyzikálními zákony. Od jednoduchých výrobků žáci postupně přecházejí k sestavování a pouštění dronů, dálkově ovládaných autíček a malých i větších robotů (http://teps-erasmusplus.eu/).

Máme za sebou také velmi úspěšnou návštěvu z partnerských škol. V rámci návštěvy jsme hostující učitele zaměstnali výukou našich dětí, při níž jsme besedovali o jejich zemích a zkoušeli nové nápady na boxy. A nejen to – také jsme navštívili Matematicko-fyzikální fakultu UK v Tróji, ukázali hostům krásy Prahy, zaposlouchali jsme se do tónů Vivaldiho na koncertě a potrápili si mozky v IQlandii v Liberci. Týden to byl velmi náročný, ale všichni se rozjížděli do svých domovů spokojeni.

Před rokem jsme se zapojili do projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů a stali se Centrem kolegiální podpory. Pravidelně každý měsíc probíhá workshop na vybraná témata z fyziky, přírodopisu a chemie. Školu navštívilo asi 25 pedagogů z jiných škol, mnozí přicházejí opakovaně. Pro nápady přicházejí samozřejmě i paní učitelky z naší školy (http://ckpprirodnivedy.cz/).

Všichni se tedy stále učíme. Učíme se sami, učíme se s ostatními, někdo nám pomáhá s učením, někdo nás učí, my zase učíme někoho. Práce se nám daří, a tak se s chutí chystáme do druhého pololetí. V mnoha aktivitách budeme pokračovat, ale chystáme i novinky. Nechte se překvapit!

Eva Holá a Radomíra Hubálková, učitelky

Prev V pondělí se uzavře průjezd do Běchovic
Next Mimořádné zasedání zastupitelstva