JAK SLAVÍ SKAUTI?

JAK SLAVÍ SKAUTI?

Letošní jaro se každý z nás potýká s celou řadou výzev. Každou chvíli slyšíme, co se kvůli epidemii zrušilo, co se odložilo a jen málokterá událost se stane tak, jak byla naplánovaná. Některé věci lze posunout snadno, jiné obtížněji, a některé jsou spojeny s konkrétním dnem. Například den svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek, změnit nejde. U nás je vždy 24. dubna.

Naše skautské středisko tedy řešilo, jak za současných omezení tento den řádně oslavit, abychom byli každý doma, ale přesto se mohli cítit pohromadě. Za běžných okolností by totiž proběhla velká akce, kde bychom se potkali všichni, od šestiletých benjamínků až po nejstarší vedoucí.

Nápadů se nakonec podařilo zrealizovat vícero. Nejvíce lidí se zapojilo do koláže skautské lilie. Každý člen střediska mohl poslat svou fotku, sešlo se jich několik desítek. A výsledek určitě stojí za to. Další projekt spojený s tímto svátkem byla mše svatá sloužená místním farářem P. Vojtěchem Eliášem. Abychom se nescházeli ve velkém počtu, podařilo se nám zajistit přímý přenos na YouTube, aby se každý člen či podporovatel střediska mohl alespoň pomyslně spojit s ostatními. Pískovcová stěna chvalského lomu dodávala celému obřadu jedinečnou atmosféru. Ve večerních hodinách pak probíhalo vysílání České televize věnované dni patrona skautů. V jeho rámci měli diváci mimo jiné možnost se seznámit s dobrovolnickou skupinou z našeho střediska, která na Císařské louce pomáhá zmírnit dopady krize lidem bez domova podle hesla „Jak může zůstat doma ten, který žádný dům nemá?“. I díky jejich přispění se tedy podařilo zajistit péči a program v izolaci pro ty, kteří by jinak mohli představovat ohnisko nákazy.

Takto jsme tedy slavili den sv. Jiří za jiných podmínek. Každý po svém, každý doma, jinak, než jsme měli původně v plánu. Ale přesto tak nějak spolu a dohromady, s nadějí, že uskutečněné myšlenkové propojení přejde ve správný čas opět do obvyklé podoby, tedy schůzek, výprav a táborů. Nechceme nic uspěchat ani zakřiknout, ale už se na to všichni moc těšíme.

Za skautské středisko: Vojtěch Juran

Prev Kompostárna je otevřena
Next Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů