Jak třídit odpad?

Jak třídit odpad?

Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Horních Počernicích provozuje již dlouhá léta MČ Praha 20, Odbor místního hospodářství a jistě mnoho z vás již mělo příležitost jej navštívit. Chtěli bychom vás informovat o změně, kterou jsme připravili v souvislosti s naším přáním zjednodušit vám orientaci v tomto objektu při třídění odpadu, se kterým se takto nakládá v souladu s platnou legislativou.

V prostorách sběrného dvora v ulici Chvalkovická 3 jsou na nádobách u základních komodit nově vylepeny obeznamující instrukce, a to nejen v českém jazyce, ale i v několika cizích jazycích.

Na těchto informativních vývěskách je výčtem uvedeno, co do dané nádoby patří a co nikoliv. Proto s touto novinkou k vám přicházíme i prostřednictvím tohoto čísla Hornopočernického zpravodaje, kde vás chceme s uvedeným seznámit a objasnit možnosti využití jednotlivých nádob nejen na sběrném dvoře, ale v rámci celé naší městské části, kde vývěsky naleznete ve stejné formě a provedení.

 

Papír:

Do modré nádoby (kontejneru) patří: noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír (včetně spon a svorek), reklamní letáky, knihy – bez potažených hřbetů, brožury, papírové krabice – rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky.

Do nádoby nepatří: mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníky a ručníky, papírové pleny, uhlový (propisovací papír), voskový papír, pauzovací papír, dehtový papír, vícevrstvé obaly (nápojové kartony).

 

Plasty:

Do žluté nádoby patří: stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená), igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat), mikrotenové sáčky, vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, polystyren.

Do nádoby nepatří: znečištěné plastové nádoby, guma, molitan, kabely, PVC, pneumatiky, linolea a jiné podlahové krytiny, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly (nápojové kartony).

 

Sklo:

V rámci sběrného dvora se jedná o plechové nádoby, které nejsou v barevném provedení.

V rámci sběrného dvora můžete odložit sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla), nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice, dózy apod.

Do nádoby nepatří: zrcadla, drátěné sklo, autosklo, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv.

 

Mimo prostory sběrného dvora, tj. v rámci stanovišť na území MČ Praha 20 jsou tyto nádoby dvoubarevné, a to v provedení bílá a zelená. Do bílé části nádoby patří: čiré sklo. Do zelené části nádoby patří: barevné sklo.

 

Nápojové kartony:

Do černé nádoby s oranžovým víkem patří veškeré vícevrstvé obaly (tzv. krabice) od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené).

 

Do této nádoby nepatří: jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky), nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování, lepení apod.), nevyprázdněné nápojové kartony.

 

Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

Eva Alexová, místostarostka

 

 

 

 

Prev Rozšíření možnosti sběru potravinářských olejů
Next Epidemiologicky významné kontakty v rámci jedné domácnosti budou nově indikovány k PCR testu