JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?

V každé domácnosti se vyskytuje větší či menší množství použitých rostlinných olejů či tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do dřezů, výlevek, WC a tím do kanalizace. Odpadní tuky a oleje se sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je, jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní prostředí. Přitom následně mohou být dál využity jako druhotná surovina v chemickém průmyslu, v energetice a přispět tím k šetření přírodních zdrojů. V současné době je možno oleje a tuky z domácností bezplatně odevzdávat po celý rok ve sběrném dvoře. Od letošního roku je možno také likvidovat tento odpad zdarma při mobilním sběru nebezpečného odpadu, který se uskutečnil v městské části Horní Počernice 2. 4. 2019, 22.6.2019 a ještě bude probíhat 1.10. 2019 (připomenutí pro občany je vždy v HPZ a na webu). Tyto služby financuje MHMP v rámci celé Prahy.

Na základě podnětů občanů se Městská část Praha 20 – Horní Počernice od 1. 7. 2019 rozhodla v rámci nastoupeného trendu třídění odpadů a ohleduplného chování k životnímu prostředí zkušebně sbírat tyto oleje ještě na dvou vytypovaných stanovištích na separovaný odpad. Od tohoto data budou nádoby na sběr opotřebovaných potravinářských olejů a tuků umístěny na stanovišti v Pavlišovské ulici a v ul. Libošovická. Zde budou od firmy EKO-PF, s.r.o., která se specializuje na biologickou likvidaci odpadů a potravinářských tuků a je zapojena do projektu pro města a obce, přistaveny nádoby o objemu 240 l zelené barvy. Do těchto nádob mohou obyvatelé odkládat použité oleje a tuky z domácností v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích.

Prev „ROZKVETLÉ POČERNICE“
Next KOUKNĚTE SE, KDE VŠUDE JSOU HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH