Jaké problémy přineslo uzavření volnočasových aktivit?

Jaké problémy přineslo uzavření volnočasových aktivit?

Druhá vlna pandemie udeřila mohutným rozsahem a zavření volnočasových aktivit na sebe bohužel nenechalo dlouho čekat. Na dva týdny se zcela uzavřel zámek, divadlo, vnitřní sportoviště, zrušeny musely být veškeré kulturní akce. Pro organizace je letošní rok díky odlivu návštěvníků těžký a je jen na nás, jestli jim pomůžeme po rozvolnění vládních opatření postavit se opět na nohy.

Růžena Beránková, Chvalský zámek: Od června do konce prázdnin jsme na zámku zažívali po tichém jaru neuvěřitelnou renesanci. Tržby ze vstupného byly dvojnásobné i vyšší než touto dobou v minulých letech. Během koronové uzávěry jsme se zapojili do několika platforem na podporu cestovního ruchu a vyplatilo se to. A v létě jsme nabídli inspirativní a bezpečné místo. Zato už počátkem září jsme pocítili kritický odliv návštěvníků, ač jsme zahájili letošní TOP – interaktivní výstavu o Leonardu da Vincim. V současné době se nám podařilo vyjednat bezplatné prodloužení této výstavy až do začátku nového roku. Nechceme o ni návštěvníky ochudit a zároveň stále doufáme, že díky tomuto unikátnímu výstavnímu projektu alespoň částečně vyrovnáme letošní rozpočet.

Další program ladíme tak, abychom v rámci možností přinášeli kulturu, kterou lze v těchto dnech nabízet, aniž bychom prohlubovali ekonomické ztráty. Oproti soukromým kulturním institucím máme ovšem dobrého parťáka v zádech – zřizovatele MČ Praha 20, který si je vědom, že kultura je důležitou součástí života obce i reprezentací navenek a vyplatí se ji podržet.

Bára Jelínková, divadlo: Vládní omezení kultury je pro nás samozřejmě velmi nepříjemné. A nejen současné totální uzavření, ale obecně vývoj situace, protože lidé do divadel skoro nechodí. Část se bojí nákazy, část nechce sedět v rouškách, další nevěří, že se představení nakonec odehrají a nikdo navíc dopředu neví, jestli sám neonemocní. To všechno způsobuje, že jsme v současné době tak na 10 % obvyklé návštěvnosti. Během září už to vypadalo, že se to trochu zlepší, ale po postupném zpřísňování opatření a doporučení ministra Plagy školám, že nemají chodit do divadel, jsme se dostali do této dost zoufalé situace. Totální uzavření způsobí ještě větší pokles prodeje, protože už nikdo nebude věřit tomu, že se za těch 14 dní divadla opět otevřou. Tím pádem máme samozřejmě obrovský ušlý zisk, ale náklady nám stále běží.

Zdeňka Horváthová, DDM: Nařízením Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 15/2020 byla ve střediscích volného času od 5. do 18. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Bohužel, vzhledem k tomu, že toto nařízení se týkalo jen středisek volného času a na jiné organizace se nevztahovalo, zde vzniklo diskriminační prostředí, kde stejnou činnost jedna organizace dělat mohla a druhá ne, a to jen na základě typu organizace, ne na základě činnosti a toho, že by byla vyhodnocena jako riziková. Navíc to bylo v médiích chybně interpretováno a několikrát byla veřejnost informována, že kroužků se nařízení netýká, že ty fungovat mohou. Média však nezveřejnila, že mohou fungovat jen ty kroužky, které nepracují pod DDM. V reálu to znamenalo, že pokud dítě chodilo na míčové hry do Sokola, normálně sportovalo dál, pokud chodilo na míčové hry do DDM, sportovat nesmělo. Což samozřejmě vyvolávalo dotazy a rozhořčení rodičů a i nám to připadalo nespravedlivé, nesystémové a diskriminační.
Zároveň s informováním rodičů o uzavření DDM a rušení všech naplánovaných aktivit jsme hned začali pracovat na spuštění online výuky tam, kde to je alespoň trochu možné, případně na možnosti různých online konzultací, výukových videí, apod., protože nám bylo moc líto, že dětem není umožněno věnovat se aktivitám, které mají rády. Chtěli jsme jim nabídnout alespoň nějakou alternativu. Kromě toho, že uzavření DDM nám přineslo více práce, tak má pro nás samozřejmě i ekonomický dopad, protože příjmy ze zájmové činnosti financujeme naše provozní náklady.

David Lukeš, fotbal: Naposledy jsme hráli utkání o víkendu, kdy to ještě bylo povoleno. Další týdny budeme alespoň trénovat podle nových nařízení a doporučení vlády, samozřejmě pouze venku. Vnitřní prostory využívat nebudeme.

Lenka Barešová, gymnastika, aerobic: Od začátku zákazu až do jeho odvolání netrénujeme. Jsme ale hrozně rády, že jsme poslední možný víkend stihly ještě závody.

Jaroslav Kočí, florbal: Na sportovní kluby, které jsou registrovány a jdou za jasným cílem někam své svěřence posunout, je vládní nařízení po zhruba měsíci jejich činnosti dosti tvrdé. Ale pravidla se respektovat musí. Doporučuji, aby děti chodily ven a volnou pohybovou hrou čehokoliv se posouvaly v rámci zábavy ve svém volném čase. Samozřejmě v rámci dodržování vládních nařízení.

Klára Hlaváčková, atletika: Nyní trénujeme pouze venku, a to ve skupinkách po max. 6 osobách. Zatím spadáme do kategorie, kdy můžeme trénovat, protože připravujeme děti na závody a jsme registrovaným oddílem v atletickém svazu. Jak to bude dál, je ve hvězdách.

Jiří Kotík, Kosagym: Každé omezení sportovní činnosti v době koronakrize na nás dopadá velmi tvrdě, zejména v oblasti důvěry lidí využívat naše sportoviště a tréninky k pravidelnému cvičení. Veškeré závazky a smlouvy plnit musíme i když naší činnost nesmíme vykonávat, což je velmi komplikované a nutí nás to sahat hluboko do finančních rezerv. Uzavření tělocvičen na 14 dní zvládneme, pokud budou omezení delší, tak je budoucnost naší organizace ve hvězdách. Zvažujeme možnost tréninků venku a pravděpodobně ji našim členům nabídneme. Je to ale samozřejmě otázka stálosti počasí, v podzimní období už mnoho vhodných dnů ke sportování venku nebývá.

Jindřich Jukl, TJ Sokol: Omezení to pro naše kluby znamená výrazné, lidé si sice mohou jít zaběhat, ale nesmí sportovat v klubech a týmech, což je pro organizovaný sport špatné. Sotva se nastartovala sezona, jsou zastavené veškeré soutěže a nevíme, zda budou vůbec dokončené. A samozřejmě to bude mít na lidi i psychický dopad, zda má vůbec cenu sportovat, když nikdo neví, zda ve svém sportu vůbec bude moci pokračovat. Být v týmu je závazek a ten je teď narušený, bez sportu se nedá být.  Finanční ztráty budou také značné, jestli budou refundace zrušených nájmů, ještě nevíme, ale samozřejmě to ovlivní i provoz a údržbu.

Prev Podzim sportovní gymnastiky
Next ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO AGENDY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, CESTOVNÍCH DOKLADŮ A EVIDENCE OBYVATEL OD 30.11.2020