Je uklizeno, IKEA Černý most je dobrý soused

Je uklizeno, IKEA Černý most je dobrý soused

IKEA se rozhodla pomoci ke Dni dětí Horním Počernicím a jednou ročně věnuje jeden pracovní den svých zaměstnanců pro dobrou věc. Vloni například sázeli stromky v Jizerských horách .

Letos chtěli napnout své síly směrem k sousedům. Vzhledem k dobré spolupráci s neziskovou organizací Rodinné centrum MUM Horní Počernice bylo ujednáno ve spolupráci s Místním hospodářstvím MČP20 obnovit pískoviště na dětských hřištích Lhotská a Pavlišovská, posekat a ohrabat hůře dostupné lokality a uklidit luka, háje a stezky v okolí Chvaly, Svépravice a Xaverovského háje.

Zaměstnanci IKEA

Zaměstnanci IKEA

Uklizeno

Likvidace černých skládek

Po pečlivých přípravách týmu lekarnavceske.com Jaroslava Píši (Místní hospodářství) a Barbory Zálohové (Rodinné centrum MUM) jsme se prvního června spolu s třiceti zaměstnanci IKEA ráno pustili do práce ve čtyřech pracovních skupinách.
Sbíraly se odpadky, likvidovaly se černé skládky, přehazoval se písek, plelo se pískoviště, hrabala s odvážela se tráva. Zaměstnanci IKEA statečně lovili křoví všemožné poklady, odpadky a pneumatiky. Dvě úklidové čety posbíraly dvě nákladní auta odpadků. Písková četa naložila osm multi-kár s pískem. Luční parta shrabala a naložila šest kontejnerů posekané trávy, včetně úklidu sekaných ploch. Úspěšný pracovní den jsme zakončili společným opékáním buřtů a velkým poděkováním paní starostky. Zaměstnancům IKEA děkujeme!

The gallery was not found! The gallery was not found!
Prev Alenka v říši divů
Next Přála bych si, aby do DDM chodily děti rády