… jedeme do Ostravy!!!

… jedeme do Ostravy!!!

Ve dnech 5. – 6. října se děti z počernických škol, za podpory městské části Prahy 20 a „Místní agendy 21“, zúčastnily projektu … jedeme do Ostravy!!!. Ostravské Planetárium hostilo několik desítek dětí ze 4 porubských a našich 3 počernických základních škol.

skoly_stolinska_jedeme-do-ostravy2

Místní agenda 21 zapojuje do dění obce i žáky a ti si vyměnili zkušenosti se svými vrstevníky z Ostravy–Poruby. Obě strany představily ve veřejné prezentaci zajímavé aktivity, které na školách probíhají a mohly porovnat a inspirovat se aktivitami jiných škol. Zazněly nápady z oblasti životního prostředí, ale také z oblasti kulturního a společenského života. Setkání se zúčastnili i místostarostové městských částí. Oba pozitivně hodnotili připravenost a nápady všech prezentací.

skoly_stolinska_jedeme-do-ostravy3

Ostravské školy dostaly pozvání i k nám – doufáme, že se jim u nás bude líbit. Po oficiálním programu měly děti zajištěnou exkurzi po nejzajímavějších místech Ostravy. Ostrava je rázovité město a návštěvníky překvapí, že „černá Ostrava“ je dnes hlavně „zelenou Ostravou“. Děti si prohlédly areál Dolních Vítkovic, dnes technickou kulturní památku „Vysokých pecí“, vystoupaly na Bolt tower a vyhlídkovou věž ostravské radnice, sfáraly do dolů v hornickém muzeu Landek, prohlédly si expozici báňského záchranářství a prošly se centrem Ostravy.

skoly_stolinska_jedeme-do-ostravy

Děkujeme městské části Praha 20 a paní Lence Tomsové z MA 21, dětem se výlet opravdu líbil.

skoly_stolinska_jedeme-do-ostravy5 skoly_stolinska_jedeme-do-ostravy4

Petra Vávrová, učitelka ZŠ Stoliňská

Prev Sezóna počernických triatlonistů
Next Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích