Kdo byla svatá Ludmila

Kdo byla svatá Ludmila?

Kolem roku 860 se narodila.

S prvním přemyslovským knížetem Bořivojem

svůj život spojila a šest dětí povila.

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodiny,

byla i zakladatelkou vládnoucí skupiny. *

Za vlády synů Spytihněva a Vladislava

významnou roli též sehrála.

Ovlivnila politiku soudobou

a stala se nepohodlnou.

 

Vnuka Václava milovala,

důraz na výchovu a vzdělání kladla.

Snacha Drahomíra 15. září 921

její vraždu na Tetíně zosnovala –

uškrcena byla šátkem,

vrahy Tunnou a Gommonem ve svátek.

 

V písemných pramenech se uvádí,

že k tomu došlo z důvodu

politického a náboženského konání.

Z Tetína v roce 925 nechal kníže Václav

převézt její ostatky tajně

do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě.

Kult sv. Ludmily se šířil po celé zemi,

byla to jiná doba a jiný úděl ženy.

 

Před její moudrostí se skláníme,

úlohu vychovatelky v rodině ceníme.

Inspirovala i výtvarné umění –

ve středověku i baroku

zobrazovali ji jako starou ženu

s šátkem na krku.

 

Kde kněžna Ludmila pobývala?

Ve středních Čechách a kolem břehů,

které Vltava omývala.

Proto kolébkou české národní identity

se stala.

 

*dynastie

 

Paní Olga

 

 

Prev ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR
Next Nezištná pomoc, která zahřeje