Když senior uvěří podvodníkům

Když senior uvěří podvodníkům

Viděli v televizi nespočet reportáží, slyšeli vyprávění o lidech, kterým zbyly oči pro pláč, četli v novinách o podvodnících a říkali si: to se mi stát nemůže. Do chvíle, než otevřou dveře a připustí první kontakt s podvodníky. Lákavý inzerát, výhodná nabídka, peníze na ruku, to jsou slova, na které senioři slyší. Jenže jakmile se dostanou do spárů takových lidí, jen málokdy z toho vyjde starší člověk dobře. Úkolem všech lákavých nabídek je vydělat velké peníze a jelikož se zaměřují na nejrizikovější skupinu, tedy důvěřivé seniory, kteří byli vychováni v době, kdy slovo čest a poctivost nebylo jen pouhým slovem, ale životním stylem, daří se podvodníkům právě na seniorech zbohatnout.

Senioři jsou vedle dětí nejcitlivější skupina obyvatel, ale na rozdíl od malých dětí, které jsou obvykle pod neustálou ochranou rodičů, seniorům právě tato ochrana a péče mnohdy chybí. S jakými nástrahami dnešního světa se senioři právě nejčastěji potýkají?

 

Senioři jsou stále častěji obětí různých „zaručeně výhodných nabídek“, ať již od prodejců energií, spotřebního zboží či potravinových doplňků. O těchto „výhodných“ nabídkách jsou informováni prostřednictvím placené inzerce v různých periodikách, v rozhlasu či televizi. Dostávají do schránek různé letáky či personalizovanou reklamu. Nebezpečí seniorům hrozí i v takové oblasti, jako je oblast sociálních služeb. Tím, že mnoho seniorů nemá možnost přijaté informace porovnat s jinými nabídkami či se poradit, velmi často se stává, že naletí podvodníkům.

 

Existuje mnoho firem, které cílí právě pro jejich zranitelnost na seniory. Ať už to byly laciné výlety s obědem a následným nucením nákupu předraženého zboží, podomní prodej, nabídky převodu energií či telefonů, finanční paušál za darování nemovitosti,… Jak se proti takovým společnostem může senior vůbec bránit?

 

V první řadě by si každý měl uvědomit, že „výhodná“ nabídka od kohokoliv je podezřelá. Každý z obchodníků myslí především na zisk. Od toho se odvíjí jednoduchá rada: nepodléhat nekriticky žádné zaručené nabídce, nenechat se vmanipulovat do situace, že pokud smlouvu neuzavře teď hned, tak již nikdy tak výhodnou nabídku nezíská apod. U poskytovatelů sociálních služeb by si měl senior rovněž získat informace, např. od spokojených klientů.

 

Řešili jste v Horních Počernicích situace, kdy senior takto naletěl?

 

Bohužel, ani Horní Počernice nejsou vynechány z hledáčku podvodných firem. V minulosti náš odbor řešil již dva případy, kdy byli senioři podvodným způsobem připraveni o nemovitost a pouze u jednoho se podařilo soudně domek získat zpět. Druhý senior za svůj domek získal pouze částku 10.000 Kč (skutečně deset tisíc korun, nechybí zde nuly).

 

Dokážete vy, jako Sociální odbor, pomoci seniorům orientovat se mezi takovými nabídkami?

 

Ano, sociální pracovníci jsou zvyklí poskytovat pomoc v různých oblastech života našich seniorů, navíc od září loňského roku posílil tým Odboru sociálních věcí a školství i právník, na kterého se mohou naši klienti s důvěrou obrátit, případně s ním sociální pracovníci řeší případy svých klientů.

 

Jde vůbec nějak právně pomoci, když už senior takovou nabídku podepíše a následně si své rozhodnutí rozmyslí?

 

To je těžká otázka. Za určitých okolností lze právně pomoci, jak jsem již zmiňovala, ale záleží na případu a také na časové prodlevě. Obecně platí, že pokud zjistím, že mám problém, měla bych ho ihned řešit. Prodlevou nic nezískám, naopak, mohu ztratit možnost se účinně bránit. Senioři se mohou obrátit mimo jiné na bezplatnou právní poradnu MČ Praha 20, která funguje každé úterý od 13.00 hod do 17.00 hodin v přízemí Kulturně komunitního centra v budově Místní veřejné knihovny (je nutné se předem objednat na telefonním čísle: 702 050 758), dále mohou kontaktovat právní poradnu Života 90 na telefonním čísle: 222 333 555 a rovněž se mohou obrátit na Odbor sociálních věcí a školství, např. na telefon: 271 071 799 nebo 271 071 640.

 

Lenka Bartáková, redaktorka

Prev Krásné prázdniny!
Next VEŘEJNÉ FÓRUM