Knihovna je opět otevřená

Obnovení provozu bude probíhat postupně. První dva týdny – od 27 .4. 2020 do 11. 5. 2020 bude možné pouze vracet výpůjčky a vyzvedávat rezervované tituly. Vracení knih bude probíhat v komunitním centru v přízemí budovy knihovny, kde si od vás knihovnice pouze převezme knihy a předá vám rezervované. Rezervace je možné provádět přes čtenářské konto nebo telefonicky a vydány budou pouze v případě, že má čtenář vráceny všechny předchozí výpůjčky. Vzhledem k tomu, že vrácené knihy musí být umístěny do karantény, vyčkejte vždy na výzvu k vyzvednutí, nechoďte do knihovny bezprostředně po rezervaci a bez potvrzení dostupnosti. Až do odvolání je rezervace knih zdarma.

Od 12. 5. 2020 bude umožněn přístup do jednotlivých oddělení na max. 15 minut na každého čtenáře. Je nutné nadále dodržovat přísnější hygienická nařízení – vstup do knihovny bude  možný výhradně se zakrytým nosem a ústy a také v omezeném počtu 3 čtenářů na oddělení beletrie, a po 2 čtenářích v oddělení pro děti a v oddělení naučné literatury. Protože se vrácené knihy musí před zařazením umístit na několik dní do karantény, bude vracení knih  probíhat v komunitním centru. Do budovy knihovny bude vždy vpuštěno max. 10 osob včetně dětí. I nadále je třeba dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a u vstupu do knihovny provést dezinfekci rukou. Až do odvolání není v knihovně umožněn přístup na internet a kopírování. Mimo provoz je také WC pro veřejnost.

Situace a vládní nařízení se mění prakticky ze dne na den, proto je možné, že i režim provozu knihovny bude postupně upravován. Děkujeme za pochopení a věříme, že se jako naši čtenáři budete chovat zodpovědně a že společně tuto nepříjemnou situaci zvládneme a brzy pro vás budeme moci knihovnu otevřít v běžném režimu.

Děkujeme za pochopení.

DOČASNÁ ZMĚNA VÝPŮJČNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST OD 12. 5. 2020

PONDĚLÍ: ZAVŘENO

ÚTERÝ: 10.00 – 16.00

STŘEDA: 13.00 – 19.00

ČTVRTEK: 13.00 –  19.00

PÁTEK: 10.00 – 16.00

Výpůjčky uskutečněné po 9. 3. 2020 jsou automaticky prodlouženy do 24. 6. 2020.

 

Prev Stav nouze - koronavirová karanténa očima našich žáků a jejich rodičů
Next Oslava 100 let