Kompostárna

Kompostárna

Dnešní areál kompostárny se rozkládá částečně nejen na pozemku MČ Praha 20, ale i na pozemku soukromém.

Nájemní smlouva na soukromý pozemek už ale vypršela už koncem roku 2018. O prodloužení smlouvy proto bude městská část jednat. Dalším problémem kompostárny je skutečnost, že mani­pulační plochy sloužící k jejímu provozu byly povoleny pouze do 31. 12. 2016.

Znamená to, že i tuto situaci musíme řešit. V těchto dnech proto usilovně řešíme narov­nání tohoto stavu a chceme docílit toho, aby se kompostárna provozovala výlučně na pozemcích naší městské části.

Rada MČ Praha 20

Prev Setkání počernických spolků
Next „D11: ztracený „Rezavý potok“