Konce a začátky

Konce a začátky

Konec školního roku měl nejen v SOŠ pro administrativu EU téměř tradiční konec a jen pečlivý pozorovatel by vnímal drobné odchylky. Navzdory předchozím měsícům stráveným na distanční výuce se žáci čtvrtých ročníků s podporou všech vyučujících výborně připravili na praktické i ústní maturitní zkoušky, skvěle zvládli didaktické testy, a tak jsme byli v červnu svědky slavnostního ceremoniálu. Absolventi převzali svá maturitní vysvědčení na Chvalské tvrzi a z množství červených desek bylo již na první pohled zřejmé, kolik z nich zvládlo maturitu s vyznamenáním. Všem našim absolventům ještě jednou blahopřejeme a do dalšího života přejeme hodně úspěchů.

Konec školního roku je vždy spojen také se závěrečným teambuildingem pracovníků školy. Stejně jako loni, i letos jsme vyjeli do Přerova nad Labem. Ti sportovně založení sedli na kola, někteří využili kombinaci vlaku a pěší chůze, ostatní se přepravili auty. Všichni společně jsme si pak užili zasloužené pohodové odpoledne a v příjemném prostředí se rozloučili před nadcházejícími prázdninami.

Prázdniny pak utekly jako voda a s příchodem září vstoupily poprvé do své nové školy více než dvě stovky prváků. První tři dny strávili ve školních lavicích, ale v pondělí 6. září vyjeli stejně jako jejich předchůdci na adaptační kurz do Žihle. I tentokrát bylo pět dnů naplněno poznávacími aktivitami, strategickými, týmovými i individuálními hrami, ale také setkáními s psychologem, metodičkami prevence, výchovnou a kariérní poradkyní a především s ředitelem školy. Noví žáci tak měli jedinečnou možnost seznámit se blíže se svými spolužáky i s pedagogy, navíc za úžasného počasí. Z minulosti víme, jak důležité pro fungování třídních kolektivů tyto pobyty jsou, a tak věříme, že i ten letošní opět přispěl k dobrému klimatu v jednotlivých třídách, a tím i v celé škole.

Ani o prázdninách však škola nezela prázdnotou. Naplnili ji řemeslníci, kteří ji opět zvelebili a zmodernizovali. Změny jsou vidět na první pohled, vzniklo totiž pět nových jazykových učeben, ale některé z nich jsou neviditelné. Významně byla posílena wi-fi, a tak bude možné, abychom prvky distanční výuky přenesli i do té běžné a mnohem více například využívali tablety či mobilní telefony. Věříme, že letošní školní rok strávíme společně.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Next INFORMACE PRO JUBILANTY