Konec školního roku

Konec školního roku

Ve chvíli, kdy čteme tento článek, si již všichni užíváme zasloužený odpočinek. Celý školní rok jsme vynaložili úsilí na to, abychom se stali zase o něco chytřejšími a šikovnějšími lidmi. Měsíc červen byl velice nabitý, strávili jsme ho nejen učením, ale i zábavou.

skoly_spojencu

Hned na MDD jsme ve škole měli naučný program „Ptáci“, přijeli sokolníci s dravci, kteří nám létali nad hlavou, samy děti si pak mohly vyzkoušet speciální rukavici s potravou, na kterou lákaly dravce. Také nás přijeli navštívit včelaři s úly, dověděli jsme se zajímavosti o způsobu života včeliček a o práci této komunity, na závěr jsme ochutnali český med. Nechyběly ani pohybové aktivity jako sportovní a zmrzlinový den s opékáním špekáčků. Tradičně se žáci z pátých ročníků všech počernických škol zúčastnili turnaje ve vybíjené. Vydařilo se i fotbalové utkání školních družin. A co by byl konec školního roku bez výletů? Navštívili jsme svíčkárnu, čokoládovnu i skanzen. Kulturními zážitky jsme se obohatili v Divadle v přírodě, kde si pro nás žáci z dramatického kroužku připravili krásná a zábavná představení. Červen jsme završili naší každoroční školní akademií. Děti podaly úžasné výkony, k vidění byla taneční a pěvecká vystoupení, hra na hudební nástroje a to vše pod taktovkou žáků z pátého ročníku. Již třetím rokem pořádáme diskotéku pro rodiče s dětmi, v rytmu disca si rodiče popovídali mezi sebou, s učitelkami, a to nejen o prospěchu svých ratolestí. Závěrem snad jen říci, aby ty prázdniny utíkaly co nejpomaleji a sluneční paprsky nám dodaly spousty energie pro následující školní rok.

žáci ZŠ Spojenců

Prev O putovní vázu Horních Počernic
Next Cvičný požární poplach na ZŠ Stoliňská