Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

V nově adaptované budově Knihovny Horní Počernice bude od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt financovaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.

kulturne-komunitni-centrum_logo

Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice. Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na webových stránkách MČ Praha 20 a Místní veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel.: 778 452 100,

e-mail: lazarova@knihovna-hp.cz

Nabídka konkrétních aktivit v rámci projektu:

  1. Bezplatná právní poradna od září 2017
  2. Bezplatná psychologická poradna od září 2017
  3. Každý čtvrtek v odpoledních hodinách bude probíhat beseda, seminář, přednáška či společná akce. Zde je aktuální program na září:

7. září 2017 17.00 – 19.00 – Úvod do finanční gramotnosti

14. září 2017 17.00 – 19.00 – Jak hladce zvládnout nástup dítěte do školy nebo školky – přednášející Mgr. Michaela Šorfová

21. září 2017 – 17.00 – 19.00 – Zážitky z cest po Blízkém východě – cestopisné vyprávění s fotografiemi – přednášející MgA. Zdeněk Zvonekslavnostni6

 

Prev V září proběhne již čtvrtý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech
Next Africký mor prasat