Květen v ZUŠ

Květen v ZUŠ

Koncert absolventů ZUŠ

Út 4. 6. – Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Čt 6. 6. – Kostel sv. Šimona a Judy – 18.00 hod.

DPS Malíček, DPS Paleček, flétnový soubor, smyčcový orchestr

Koncert absolventů ZUŠ

Po 10. 6. – Klášter Emauzy – 18.00 hod.

Koncert absolventů ZUŠ

Út 11. 6. – Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ

St 12. 6. – Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

 

Slavnostní předávání vysvědčení absolventům ZUŠ

St 19. 6. – Chvalský zámek – 17.00 hod.

skoly_zus_palecek-2019

Blahopřejeme k úspěchům v soutěži

Ve dnech 3. a 4. května 2019 se konalo ústřední kolo celostátní soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ČR ve sborovém zpěvu. Komorní sbor Paleček, sbormistryně Šárky Mistrové, získal Zlaté pásmo v kategorii A Komorní sbory – do 21 členů a Zvláštní cenu poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení. Pěvecký sbor Paleček, sbormistryně Šárky Mistrové, získal Zlaté pásmo v kategorii B Velké sbory – od 22 členů a Zvláštní cenu poroty za provedení skladby Koosen (Stokes Tobin).

Blahopřejeme všem soutěžícím k úspěchům!!!

Mgr. Šárce Mistrové děkujeme za skvělou přípravu a Martině Hudáčekové děkujeme za výborný klavírní doprovod.

 

Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30

vyhlašuje přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020.

Do přípravného a základního studia jsou přijímáni uchazeči ve věku od 5 do 8 let, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky a na doporučení přijímací komise. Starší uchazeči mohou být přijati ke studiu jen do naplnění volných kapacit.

 

Hudební obor – talentová zkouška obsahuje základní přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Každý uchazeč zazpívá jednu lidovou píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení uchazečů bude provedeno až po ukončení všech termínů přijímacích talentových zkoušek.

Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje, zpěv sólový a sborový.

Zkoušky se konají ve středu 5. června, ve čtvrtek 13. června a v pátek 14. června, vždy od 14.00 do 18.00 hod. v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 1899/30, v učebně č. 2.

 

Výtvarný obor – talentová zkouška obsahuje kresbu tužkou a malbu akvarelem na zadané téma. Uchazeči si s sebou mohou přinést i práce vytvořené doma v poslední době.

Zkoušky se konají v pondělí 3. června a v úterý 4. června vždy od 14.00 do 18.00 hod. v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299 v učebně VO (přízemí budovy MŠ).

 

Literárně dramatický obor – talentová zkouška probíhá formou pohovoru, nejlépe při ukázkové vyučovací hodině. Zkoušky se konají v úterý 4. června od 14.30 do 16.30 hod. a ve středu 5. června od 15.30 do 18.30 hod. v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299 v učebně LDO (2. patro budovy MŠ).

 

Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí, u zástupkyně ředitele Iriny Likiny, nebo na: www.zus-hp.cz.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 21. června odpoledne na nástěnkách a na webových stránkách školy.

 

 

Prev Mistrovství České republiky v basketu U14
Next MALÍ KERAMICI Z DDM VYTVOŘILI PRVNÍ PÍTKA!