Lednový rozhovor se starostkou

Lednový rozhovor se starostkou

V posledním rozhovoru minulého roku jsme se starostkou Hanou Moravcovou hovořily o úsporných opatřeních, rekonstrukcích a zklidňování Náchodské ulice nebo o nesouhlasu s vyhláškou hl. města Prahy.

starostka

Podařilo se vám získat 2,5 milionů na rekonstrukci povrchu hřišť, kterých se bude rekonstrukce týkat a co vše se bude měnit?

Získali jsme účelovou dotaci od hlavního města Prahy a na jaře začneme rekonstruovat hřiště v mezisídlištním prostoru v ulici Lhotská, dále na sídlišti u ulice Ruprechtická, hřiště v ulici Jeřická a v parku Cuřinka. Právě vybíráme zhotovitele a na jaře bychom realizovali výměnu povrchů, v závislosti na zaměření hřiště. Rekonstrukcí projdou také stojany na sítě nebo basket a samozřejmě koše.

Udělali jste poptávkové řízení na kancelářské a hygienické potřeby pro úřad, jaká by měla být úspora?

Oslovili jsme šest firem, které všechny mají tzv. náhradní plnění, což znamená, že více než z 50 % zaměstnávají tělesně postižené zaměstnance. Díky tomu uspoříme na odvodech 150 000 Kč, a ještě jsme získali lepší ceny, takže ušetříme asi 30 %.

Další úsporu přinese kontrola průtoku vody v budově úřadu. Přibližte nám, o co se jedná a zda budete chystat tato zařízení i do dalších budov.

V letošním roce jsme na budovu úřadu instalovali kontrolu průtoku vody v budově. Opakovaně jsme za sebou měli havárii vody a tak jsme zavedli toto zařízení, které při zvýšeném průtoku vody uzavře celý přívod vody do budovy. Takže například když protéká záchod, tak se automaticky uzavře veškerý přívod vody a víme, že je někde problém, který je potřeba řešit, aniž by unikalo velké množství vody, které způsobí následné škody na majetku. Během dvou měsíců se nám to již několikrát osvědčilo a dali jsme do návrhu na příští rok instalaci tohoto zařízení do další budovy úřadu a v příštím rozpočtu bychom ho rádi naplánovali do našich škol a školek.

Došlo k přerušení rekonstrukcí komunikací, kdy budou práce obnoveny?

Vzhledem k začínající zimě byla přerušena rekonstrukce komunikace Ve Žlíbku, která bude pokračovat na jaře směrem k otočce autobusu 141 a na druhou stranu. Stejně tak došlo k přerušení rekonstrukcí komunikací ve Svépravicích, kde budeme také pokračovat na jaře.

V listopadu policie provedla zátah u průmyslového areálu. Prozradíte nám, o co se jednalo?

V rámci řešení bezpečnosti v Horních Počernicích bylo ve spolupráci s městskou i státní policií provedeno šetření terénu v ulici Lukavecká, především v okolí garáží u průmyslového areálu, kde byly policií zadrženy osoby, které nelegálně užívaly objekty garáží. Vyzvali jsme jednotlivé vlastníky, aby si zabezpečili své objekty tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému obývání cizími osobami. Každopádně bych velmi ráda vyzdvihla práci policistů a to jak městské tak i státní policie, která zde provedla opravdu profesionální práci.

Rada městské části vydala zamítavá stanoviska k vyhláškám hl. města Prahy. O jaké se jednalo a proč?

Naše Rada se zamítavě vyjádřila ke dvěma vyhláškám hl. města Prahy. První se týká zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, který úplně neschvalujeme, jelikož se nám líbí, když si v předvánočním čase dají lidé při setkání na akcích svařáček, či si pár udělá piknik na loučce s lahvinkou vínka. Ostatní případy, kdy je někdo opilý na ulici má řešit policie, ale zákaz pro všechny neschvalujeme. Druhou vyhláškou byl regulační plán pro území hl. města Prahy, který se týkal pravidel pro vyhlašování smogových situací. Hlavní město navrhuje, že pracovní skupina pro přípravu regulačního řádu doporučila po zhodnocení výsledků předložené Studie zpracovat návrh nařízení, kterým se vydává regulační řád pro území hlavního města Prahy obsahující omezení silniční motorové dopravy po dobu trvání smogové situace v režimu „sudá/lichá“ se současným zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6 t. Kromě dopravních omezení v režimu „sudá/lichá“ a zákazu vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 6 tun je navržen i zákaz ponechání chodu motoru vozidla při zastavení a stání na dobu delší než 1 minutu (s výjimkou zastavení vozidla před průjezdem křižovatkou).  Zákaz by byl od Černého Mostu dále do Prahy, takže všechna auta by stála tady u nás. Někdy se holt Praze hodí, že jsme její součástí a někdy ne, s čímž nesouhlasíme.

Chystáte zklidňování ulice Náchodské, v jaké fázi se nachází nyní?

Probíhá studie zklidňování Náchodské ulice, kde návrh vypracovala naše urbanistka a studii dělá TSK, která jej řeší se všemi účastníky jako je policie, Odbor dopravy, cyklo, parkovací místa, Odbor životního prostředí, Ropid… a v lednu by měl být návrh studie připraven s tím, že bychom ho v rámci projednání s veřejností, které se koná 16. ledna, přednesli. Jakmile bude hotový návrh, zveřejníme ho na e-zpravodaji.

Podařilo se pro úřad zakoupit plánovaný elektromobil?

Na finančním výboru se probíral jako jedno z témat nákup elektromobilu. Elektromobil byl v celkové hodnotě 691 838 Kč bez DPH, tedy za vyšší cenu, než která byla původně plánována v rozpočtu.  Na tento nákup jsme dostali dotaci ve výši 230 tisíc korun z Národního programu Životní prostředí. V souvislosti s tímto nákupem je potřeba vybudování dobíjecí stanice v celkové hodnotě 140 tis. bez DPH, která bude sloužit nejen pro potřeby úřadu, ale i pro ostatní občany, kteří si elektromobil zakoupí. Tato stanice bude umístěna v ulici Obchodní vedle Oční kliniky. Provozovatelem bude Pražská energetika a. s. Využitelnost tohoto vozu bude maximální, jelikož bude využíváno jako referentské vozidlo pro úředníky a všechny zaměstnance úřadu. Kritika byla vůči samosprávě, že jsme mohli mít za tuto cenu dva automobily na pohonné hmoty. Myslím si ale, že právě veřejná správa by měla jít příkladem a investovat prostředky do ekologie.

 

Lenka Bartáková

Prev Chcete se také zapojit do projektu Podaná ruka?
Next Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku: Odcházím na vrcholu