Linka EDA slaví 4 roky od založení, pomoc u ní našlo na 2 500 rodin nevidomých dětí

Linka EDA slaví 4 roky od založení, pomoc u ní našlo na 2 500 rodin nevidomých dětí

Už čtyři roky pomáhá krizová telefonická Linka EDA rodinám nejmenších dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Za tuto dobu pomohla zhruba 2400 rodičům, kteří se kvůli vážné diagnóze svého dítěte ocitli v těžké životní situaci. Operátoři Linky EDA nabízí poradenství formou telefonního rozhovoru, a nebo počítačového chatu. Jen loni se s nimi takto spojilo na 800 klientů.

eye-321961_960_720

„Průměrná délka hovoru byla 15 minut a nejdelší trval více než hodinu. Chaty probíhaly většinou 50 minut, nejdelší trval skoro dvě hodiny. Více než polovina byly hovory informační a poradenské. Většinou se týkaly dítěte, o které volající pečují. Dále to byly hovory na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny, například potřeba příspěvků na péči, na bydlení nebo speciální pomůcky,“ říká vedoucí Linky EDA Andrea Nondková.

Konzultanti Linky EDA také pomáhali rodinám zprostředkovat kontakt na různé typy institucí i konkrétní odborníky. Nejčastěji rodiny hledají specializované lékaře, poskytovatele z oblasti rané péče a odlehčovacích služeb. Pracovníci linky pomohli nasměrovat klienty také na podpůrné instituce, úřady, ale i pedagogicko-psychologické nebo psychoterapeutické poradny.

Hovory se totiž týkaly nejen samotných dětí, ale také pečujících, kteří potřebují čas od času hovořit i o sobě, o svém prožívání a vyčerpání.

„Matýsek se narodil předčasně, ve 25. týdnu. Jak nám doktoři řekli, jedním z častých zdravotních rizik nedonošených dětí je retinopatie, onemocnění nezralé sítnice. Matýsek v podstatě nevidí, jen vnímá a rozlišuje světlo a tmu. Jeho psychomotorický vývoj je zpožděný, má dětskou mozkovou obrnu. Kdybych v nemocnici věděla, že můžu někam volat a s někým mluvit o tom, jak mi je, určitě bych to udělala. Protože pocit, že se vám hroutí svět tak, jak ho znáte, jak si ho plánujete, je pro jednoho člověka strašně těžký,“ popsala své pocity například jedna z maminek, ktrerá našla radu i útěchu právě u interventů Krizové Linky EDA.

Pracovníci jsou zkušenými odborníky, kteří prošli kurzem krizové intervence. V týmu Linky EDA pracují speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci. Stále pracujeme na zvyšování kvality práce a služeb pro klienty nejen prostřednictvím supervizí a intervizí, ale také formou dalšího vzdělávání.

Linka EDA je anonymní a bezplatná. Obracet se na ni mohou rodiny dětí od narození do 7 let se zrakovým a kombinovaným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít emailové poradenství na adrese linka@eda.cz.

„Linka EDA se jako unikátní služba pro rodiny osvědčila. Klienti se na ni s důvěrou obracejí. Zejména v době, kdy je specializovaná péče o nejmenší děti se zrakovým postižením nedostatková. Naším cílem ale je i nadále být oporou rodině a blízkým dítěte po těžkém úrazu či po zjištění závažného onemocnění, tedy v situaci, ve které si sama rodina neumí poradit. Rozšiřujeme proto neustále povědomí odborné i laické veřejnosti o naší službě tak, aby se informace o existenci Linky EDA dostala včas ke všem klientům, kteří by ji mohli potřebovat,” dodává ředitelka organizace EDA Petra Mžourková.

O organizaci:

Už skoro 30 let pomáhá nezisková organizace EDA cz, z. ú. rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku (od narození do 7 let). Poskytuje odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby rané péče poskytují naše terénní pracovnice v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe.

Od března 2015 EDA provozuje první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60) pro pečující o děti se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu či s postižením.

Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili také o Speciálně pedagogické centrum EDA. Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště. Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům a jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách. Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.

  • Vyučujeme čtení a psaní Braillova písma,
  • Pomáháme dětem hrou. Pomocí hry děti učíme, že pomůcky typu okluzor nejsou nepříjemné, ale užitečné.
  • Učíme děti vidět. Trénujeme jejich zrakové dovednosti a pomáháme dětem rozumět tomu, co vidí.
  • Učíme rodiče rozumět potřebám jejich dětí.
  • Organizujeme setkávání rodičů. V průběhu hry si rodiče vyměňují zkušenosti.
  • Máme vlastní zrakovou ambulanci. Rozumíme metodám stimulace zraku.
  • Pečujeme o děti v raném věku.
  • Pracujeme se zajímavými osvětlenými hračkami, které pomáhají upoutat pozornost dětí.
  • Rozvíjíme dovednosti jemné

 

 

Prev Počernická kopačka
Next Žijeme s nadějí. Pomoc lidem zasaženým rakovinou