Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech 5. 1. – 11. 1. 2020 se v našem tradičním krkonošském středisku Benecko uskutečnil výcvikový kurz pro žáky třídy 7. B – ZŠ Ratibořická. Cílem každého lyžařského výcviku je ovládnout základy nebo zdokonalit techniky sjezdového lyžování. Někteří stáli na lyžích poprvé, zdatní lyžaři sjížděli i obtížnější svahy. I když se počasí často mění, zima je výrazně teplá a sněhu je letos extrémně málo. Podmínky pro lyžování byly v období našeho pobytu ideální. Lyžařský výcvik splnil svůj účel. Začátečníci se naučili základům lyžování, pokročilí se ve svých dovednostech snažili zdokonalit. Zlepšení bylo nejvíce vidět zvláště u těch lyžařů, kteří se něco naučit doopravdy chtěli. Celý kurz se obešel bez zranění. Výcvik však není jen o lyžování, ale také o večerním vzdělávání a zábavných programech. Pobyt v Krkonoších upevnil přátelské vztahy mezi žáky a přinesl zábavu a zážitky, na které se nezapomíná. Mé veliké díky putuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na LVK. Bez jejich pomoci a obětavé práce, která často přesahuje rámec pracovních povinností, bychom lyžařský kurz nemohli realizovat.

Za rok na lyže zas!

skoly_ratiboricka

Petr Měšťan, učitel ZŠ Ratibořická

Prev Ples sportovců
Next Pražská hygiena zřídila speciální infolinku pro Pražany ke koronaviru Covid-19