Má ještě Robotnice šanci?

Má ještě Robotnice šanci?

V HPZ 05/2014 psal Mgr. Jiří Beneda článek o výstavbě v lokalitě Horních Počernic Robotnice. V daném článku pan Beneda zmínil, že je jeho snem, aby místo výstavby v počtu cca 700 bytů vznikl lesopark. Připomeneme Vám na obrázku návrh bývalého vedení naší  MČ  z roku 2013 na plánovanou zástavbu.

vystrizek

Pro každého je jistě pohled na rozvoj Horních Počernic jiný, jiný bude pro developera, jiný pro vlastníka stavebních pozemků, pro projektanta  a jiný pro běžného občana  či účastníka řízení dané výstavby. Chápe-li se rozvoj obce pouze jako populační (zvýšení počtu obyvatel) nebo územní růst ( výstavba)  je to  špatně.  Podstatou je totiž kvalitativní změna života obyvatel,   a to pokud možno ve zlepšení současného stavu k lepšímu.

Rozvoj obce obsahuje komplexní zhodnocení situace, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce, zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin (infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, ekonomická situace a fungování obce).

Rozvoj Horních Počernic dle našeho názoru neznamená tedy konstantní podporu pouze developerských projektů, rozhodování  o těchto skutečnostech bez znalosti věci a zákonů, logiky a  schvalovat projekty, které obci  situaci nezlepší.

Rozvoj Horních Počernic  nespatřujeme jen v podpoře výstavby staveb k bydlení, skladových hal, firemních objektů, ale i  v kontrole udržitelného rozvoje obce, technické a občanské  vybavenosti a technické infrastruktury.

Z jednání Veřejného fóra dne 20.9.2015 vyplynuly i požadavky občanů na vybudování lesoparku mimo jiné i v lokalitě  Robotnice, tento požadavek se umístil na druhém místě. http://zdravehornipocernice.cz/wpcontent/uploads/opatreni_k_overenym_problemum_z_VF_2015.pdf .

Domníváme se, že v Horních Počernicích skutečně chybí prostory pro rekreaci a odpočinek.  Ing. arch . Kristin Grygorian Karhanová (urbanistka MČ Praha 20) vypracovala možnou variantu návrhu lesoparku v lokalitě Robotnice. Rádi bychom Vás seznámili s tímto návrhem. Návrh lesoparku je umístěn na pozemku MČ Praha 20, kde je plně v naší kompetenci rozhodnout o jeho budoucím využití.

Jak by se vám líbil lesopark na Robotnici ?  

vystrizek

Prev Hodina pohybu navíc
Next Předsedové na výjezdu