Malé tandemy získaly ocenění od České fyzikální společnosti

Malé tandemy získaly ocenění od České fyzikální společnosti

V prosinci získala učitelka Hana Burešová ze ZŠ Ratibořická ocenění od České fyzikální společnosti za významný čin v popularizaci fyziky. Ocenění získala za Malé tandemy, kde již šestým rokem pomocí fyziky spojuje prvňáčky s deváťáky.

mts

Můžete nám říct více o tomto projektu?

Malé tandemy vznikly ve školním roce 2014/2015 a vedl k nim jiný projekt naší školy. Ve školním roce 2006/2007 poprvé deváťáci převzali patronát nad prvňáky a společné akce 1. a 9. tříd se od té doby staly na naší škole tradicí. S jednou devátou třídou jsem tuto spolupráci sama zažila, a tak jsem v září 2014 s novou devítkou přemýšlela, jak partnerství 1. a 9. tříd obohatit.

Tehdejší devítka už druhým rokem zažívala v hodinách fyziky „tandemovou výuku“ v rámci projektu Elixír do škol (www.elixirdoskol.cz). Spolu s „elixírovou“ Klárou Mitošinkovou, doktorandkou MFF UK Praha, jsme ukazovaly kouzlo fyziky a spolupráci dospělých. A tak mne napadlo pozvat „naši“ 1. C paní učitelky Josefové na fyziku. Prvním společným tématem byly „Kapaliny a plyny“ – zkoumali jsme, co daná skupenství umí. Pro prvňáky to bylo první setkání s pokusy. Deváťáci pokusy znali, ale pro ně bylo nové vysvětlit zákonitosti svým malým kamarádům, odpovídat jim na jejich všetečné otázky a s pokusy jim pomáhat. Bonusem tehdejšího prvního setkání bylo, že hned další přestávku přinesla paní učitelka sepsané reakce prvňáků na naše společné setkání. Pro mne to bylo velké ocenění, a i deváťáci viděli, že to mělo smysl a že jim někdo malý může poděkovat.

mt2016

Jak probíhají Malé tandemy v letošním roce?

V letošním školním roce probíhá již šestý ročník Malých tandemů, během nichž si partnerské třídy zažijí aspoň jedno fyzikální setkání. Témata jsou různá, osvědčily se „Kapaliny a plyny“, „Těžiště“ a „Elektrické obvody“. Pro mne jsou velmi významné reflexe o zažitém – prvňáci nám kreslí obrázky a člověk žasne, co na nich je, kolik detailů z hodiny si zapamatují.  V letošním školním roce jsme kromě tradičních setkání 1. a 9. tříd vyzkoušeli dvě novinky – Malé tandemy ve školce a Malé tandemy po letech.

O našich Malých tandemech často hovořím na různých fyzikálních konferencích a workshopech. Na jednom takovém setkání si paní učitelky z mateřských škol posteskly, že nemají ve svém okolí „velké“ fyziky ze základní školy. Bohužel jsem jim nedokázala pomoct, ale začala jsem přemýšlet, co by na spolupráci říkaly paní učitelky z hornopočernických školek. Oslovila jsem paní učitelku V. Machajdíkovou a její oddělení Zlatá rybka.  Na setkání „Jak Zlatá rybka splnila přání“ jsem si přání splnila nejen já, ale také 9. C, která letos nemá svoji první třídu. Úžasnost tohoto setkání dokumentují nejen fotky na stránkách naší školy, ale i obrázky, které nám předškoláci nakreslili.         

Dalším zajímavým setkáním byly Malé tandemy po letech. Letos jsem třídní učitelkou 5. B, která už Malé tandemy zažila, a tak mne napadlo pozvat 9. B ročník 2016 na setkání – samozřejmě fyzikální, akustické. Společně jsme zkoumali, jak zvoní lžička, vyrobili „bzukala školního“. Hráli si páťáci i bývalá devítka a bylo opravdu kouzelné, jak si společnou odpolední hodinu fyziky všichni užili.

obrazek

Fyziku buď někdo má rád, nebo ne. Jak se vám daří zaujmout děti, které tento předmět nemají příliš v lásce?

Je pravda, že fyziku žáci nemají moc rádi. Vidí jen teorii, vzorce, poučky, zákony – prostě „fyzikálštinu“. Neumí nebo se nechtějí koukat kolem sebe, jako to dělali naši předci. Jak já říkám, naši praprapradědečkové a prapraprababičky se dívali kolem sebe a uměli si spoustu věcí odvodit. Že to někteří sepsali do pouček a vzorců, bylo jen dokončení jejich pozorování. A to se žákům snažím vysvětlit, aby se také koukali a pak se snažili popsat to, co vidí.

Jak dlouho fyziku učíte a kdy jste k ní nalezla cestu vy?

Fyziku učím tři desítky let. K fyzice jsem cestu našla na gymnázium. Měla jsem úžasného pana učitele B. Kocicha, který nám ukazoval krásu fyziky, její přesnost, řád, pravidla. V posledních letech mne inspirují všechna fyzikální setkání v rámci projektu Heuréka https://kdf.mff.cuni.cz/heureka/ a Elixíru do škol https://www.elixirdoskol.cz/.

mtl

Učíte děti i pomocí pokusů? Jaké jsou mezi dětmi nejoblíbenější?

Ano učím, snažím se učit fyziku „hlavou a rukama“, tak, aby si žáci učivo vyzkoušeli, ohmatali a zažili pocit AHA efektu. Které pokusy jsou nejoblíbenější, nelze přesně říct, záleží na věku. Malé tandemy mají rády pokusy, kde mohou spolupracovat a „malý“ fyzik si výrobek vezme s sebou a může doma svými slovy rodičům vysvětlovat, jak to funguje a co vlastně vyrobil. V klasických hodinách je to podobné – co si žáci sami rukama vyrobili a hlavou pochopili, je nejcennější. V devítkách jsou rádi za zapojení moderních měřících přístrojů například čidel měřícího systému PASCO a počítačové techniky.

Další informace k Malým tandemům

Atmosféru setkání Malých tandemů dokreslují videa a fotografie z jednotlivých hodin a reflexe žáků, jak z prvních tříd, tak i z devátých tříd.

Přínos Malých tandemů:

  • spolupráce dětí různého věku – předávání fyzikálních poznatků srozumitelnou formou – starší spolužák mladšímu, starší spolužák nechá svého prvňáka bádat a objevovat, radí jen v nejnutnějších případech;
  • prvňáčci si mohou vyzkoušet pokusy, se kterými by se v běžných hodinách prvouky nesetkali;
  • možnost sestavit reálnou věc (např. jednoduché elektrické obvody);
  • průřezová setkání napříč předměty 1. i 9. ročníku (fyzika, český jazyk, výtvarná výchova,…);
  • reflexe přiměřená věku žáků – vytváření společných vazeb mezi žáky;
  • návrhy na podobnou tandemovou výuku i v dalších předmětech;
  • spolupráce vyučujících;

Společné akce mladších a starších žáků jsou běžné na mnoha školách, ale Malé tandemy přinášejí něco navíc…

Více informací na stránkách Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

http://www.zs-hp.cz/ – viz blogy jednotlivých tříd a předmětu fyzika

Lenka Bartáková, redaktorka

Prev Křeslo pro hosta
Next Poděkování