Maminky s dětmi se potkávají v Kulturně komunitním centru

V září proběhlo první setkání „Maminkám“ v Kulturně komunitním centru v naší Městské knihovně.
Potkaly jsme se v hojném počtu, kdy paní starostka všechny přivítala, řeč a dobrá nálada rozhodně nevázly. Cílem tohoto projektu je propojení maminek na mateřské a rodičovské dovolené, jen tak si přijít mezi sebou popovídat, nasdílet si zkušenosti z oblasti mateřství, ale také z dalších zajímavých témat. Skupinu vede skvělá Jana Černoušková, mentorka, koučka, která se věnuje personální činnosti a vzdělávání dospělých. Jana nás příjemným povídáním provedla celým dopolednem. K dispozici je maminkám i dětem hernička a zázemí kuchyňky, kde se mohou občerstvit.
Velmi nás těší vysoká účast a na závěr jen připomínám, setkání se konají pravidelně každou druhou středu v měsíci od 9.30 do 11.30 hod.

Veronika Jáně, koordinátorka projektu Zdravá městská část
 

 

Prev Vítání občánků
Next Den stromů jsme oslavili sázením v ZŠ Stoliňská a háječku Prachovská