MAP III – Místní akční plán vzdělávání

 

Se začátkem nového školního roku se rozjel již třetí projekt s názvem Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 (MAP III). Tento projekt navazuje na předchozí projekty MAP I a MAP II. Stejně jako oba přechozí projekty i MAP III je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je definovat opatření na podporu spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání.

Projekt je naplánován jako roční překlenovací mezi poslední výzvou končícího Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) a novým Operačním programem Jan Ámos Komenský (OP JAK). Z tohoto důvodu jsou bohužel omezené prostředky na financování implementačních aktivit a hlavními aktivitami projektu jsou tedy zejména činnost pracovních skupin MAP a evaluace celého procesu MAP od roku 2016 až do roku 2022. Nicméně i tak se v rámci tohoto projektu během podzimu podařilo uskutečnit dvě zajímavé akce pro počernické pedagogy.

V polovině října se 15 pedagogických pracovníků z MŠ a 1. stupně ZŠ účastnilo sobotního celodenního kurzu věnovaného správnému držení těla a pohybové gramotnosti našich nejmenších dětí a žáků. O měsíc později se na víkendové vzdělávací akci zaměřené na metody kritického myšlení ve výuce na 2. stupni ZŠ sešlo více jak 30 pedagogů z počernických základních škol a v příjemném prostředí Zámeckého hotelu Loučeň se nejen vzdělávali, ale sdíleli též své zkušenosti a dobrou praxi.

V závěru roku chystáme opět dotazníkové šetření spokojenosti rodičů dětí a žáků z MŠ a ZŠ týkající se zhruba 20 nejdůležitějších aspektů výuky a provozu na školách. Tentokrát se ale zaměříme i na spokojenost s online výukou po dobu uzavření škol z důvodu pandemie covid-19. Podobná dotazníková šetření byla realizována již v letech 2016 a 2019 v rámci projektů MAP I a MAP II budeme mít tedy i určité srovnání vývoje.

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás prosím na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Autor: Projektový tým MAP III

 

Prev Listopad ve FZŠ Chodovická
Next Politik si musí najít čas naslouchat lidem