MAP – Místní akční plán vzdělávání

MAP – Místní akční plán vzdělávání

Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 (MAP) je projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je definovat opatření na podporu spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Na projekt jsme získali podporu ve výši 2 710 444 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Očekávanými výstupy projektu jsou v první fázi dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a v následující fázi soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Realizační tým postupně osloví všechny aktéry vzdělávání dětí do 15 let.  V listopadu budou formou dotazníkového šetření osloveni rodiče žáků základních škol a v prosinci mateřských škol. Dále vzniknou pracovní skupiny, které se budou podílet na definování priorit vzdělávací politiky v naší MČ. V případě dotazů a zájmu podílet se na projektu pište na email projektmap@pocernice.cz

stazeny-soubor

Eva Březinová, místostarostka

Prev Zlaté srdce pro Petra Heriana
Next Bolavé klouby zklidní kúra z topolu, páteř podpoří třezalka

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment