MAP pomáhá školám i rodičům

MAP pomáhá školám i rodičům

Místní akční plán rozvoje vzdělávání neboli MAP, je projekt, který již třetím rokem funguje v Horních Počernicích a jehož cílem je zmapování a následné zkvalitňování výuky ve školkách i školách.

 

Přestože se na první pohled může zdát, že v době online výuky se nemohl projekt dále posouvat, opak je pravdou. Právě v této době pomáhal školám s rozjezdem distanční školní výuky, školili pedagogy i děti a díky tomu se naše školy dokázaly poprat s tímto typem výuky bez problémů a téměř obratem po zavření škol se jim podařilo najet na novou formu výuky.

I v době předkoronavirové se podařilo mnoho skvělých projektů, jako jsou oblíbené veletrhy mimoškolních aktivit i veletrhy škol, vznikla brožura volnočasového vzdělávání a aktivit, konaly se semináře pro učitele, dotazníkové šetření mezi rodiči, aktualizovala se demografická studie, školky mají vlastního sdíleného logopeda a školy rodilého mluvčího.

„Za MAP můžu zmínit to, že díky MAP jsme zde měli tři roky k dispozici sdíleného logopeda pro MŠ a rodilého mluvčí pro ZŠ, uspořádali se zajímavé a přínosné akce typu veletrhů a vzdělávacích seminářů, vydala se informační brožura k volnočasovému vzdělávání, učitelé získali platformu pro možné sdílení zkušeností a dobré praxe. V době COVIDu jsme pomohli některým školám rozjet online výuku poskytnutím experta a proškolením pedagogů a rodičů dětí. Snažíme se školám pomoci se strategickým řízením a plánováním. Na projektu spolupracovali MČ, všechny školy, organizace volnočasového vzdělávání, zapojená veřejnost,“ řekla nám k projektu manažerka projektu Lenka Štiková.

 

Prev Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021
Next STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MČ PRAHA 20