Masopust a řemesla v Bártlovce

Masopust a řemesla v Bártlovce

Masopustní den v Bártlovce proběhl v pondělí 17. února, kdy jsme navázali na masopustní oslavy v Horních Počernicích. Od začátku měsíce února jsme s žáky plánovali, jakou vytvoříme ve škole výzdobu, jaké ušijeme látkové dekorace, jak si připravíme jednoduché tradiční masky na masopustní karneval, vyhledávali jsme texty písní, říkanek a recepty. Na zahájení našeho Masopustního dne jsme se všichni společně přivítali v tělocvičně v kostýmech a maskách. Pohovořili jsme o tradicích a přiblížili si atmosféru starých dob. Společně jsme si zazpívali tradiční písně i s hudebním doprovodem na rytmizační hudební nástroje, ten, kdo neměl trému, nám i zarecitoval. Následovala přehlídka masek, společné focení a taneční zábava. Praktickou ukázku řemesel si připravili žáci VIII. ročníku. Z kartonu si vyrobili model prasete, oblékli se do řeznického a kuchařského oblečení, vyrobili si svůj stánek s nabídkou ochutnávek – tlačenky, jelit, jitrnic, škvarků i škvarkové pomazánky podávané s čerstvým chlebem. Pro kreativní vyžití posloužily výtvarné dílničky s připravenými papírovými polotovary k dotvoření. Z kuchařských dovedností si všichni vyzkoušeli přípravu bramborových placek. Jako sladkou tečku na závěr masopustního dne dostali všichni žáci výborné koblihy, za které velmi děkujeme pekařství Moravec. Zároveň děkujeme divadélku Frydolínek za zapůjčení kostýmů a firmě Maso – profit za úžasné masopustní dobroty.

Za organizátory: Daniela Kužniarová, učitelka

 skoly_bartlova1

Ve dnech 5. a 6. 3. proběhl u nás ve škole projektový den na téma „Řemesla“. Už od začátku týdne se žáci s řemesly seznamovali ve většině vyučovacích předmětů. Ve čtvrtek 5. 3. se pak po skupinách vydali přímo do terénu. Navštívili firmu IVECO, kde pod odborným vedením pana Pachty prošli celý proces opravy a údržby automobilů a měli možnost si sami prakticky vyzkoušet třeba práci autolakýrníka. V Zahradním centru HP si vlastnoručně zaseli hrášek a fazole a zasadili cibulky květin. Aktivně se také podíleli na „probouzení rostlin“, tzn. odkrývali zazimované rostliny. Starší žáci ještě navštívili truhlářskou a zámečnickou dílnu, kde si ti odvážnější vyzkoušeli i svařování.

 skoly_bartlova2

V pátek 6. 3. projekt pokračoval ve školní dílně řezbářskými pracemi. Žáci si za pomoci paní Hamerské, která přinesla materiál a nářadí, zkusili vydlabat mističku z lipového dřeva. Všichni žáci i učitelé byli akcí nadšeni. Touto cestou děkujeme všem, kteří nám umožnili projekt uskutečnit, byli to p. Drápalík Zahradní centrum, p. Pachta Strojservis-IVECO, p. Spilka řemeslné práce, p. Vokolek All Metal, p. Homolka Truhlárna a p. Hamerská dřevořezba.

Organizátorky akce Jaroslava Ferencová a Božena Židlická, pedagožky  

Prev Podpora pro OSVČ zasažené vyhlášením nouzového stavu
Next Nový plán uvolňování opatření