MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 – R.V. 1990 DOBRÝ STAV

MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 – R.V. 1990 DOBRÝ STAV

Cena dle znaleckého posudku 168.000,- Kč

Prodej nejvyšší nabídce, obálkovou metodou.

Minimální cena je 168.000,- Kč vč. DPH

 

Nabídky zašlete v zalepené obálce s označením „ Nabídka Traktor Zetor – neotvírat“  doručte na adresu

Úřad MČ Praha 20

Jívanská 647/10

193 21

Nabídky doručte nejpozději do 31.7.2019 do 16 hod na podatelnu ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice.

Nabídky došlé po tomto termínu budou vyřazeny.

Bližší informace Odbor místního hospodářství, Lipí 2642/4 nebo tel. 271071690, kde je traktor k vidění.

 img_20190610_131613 img_20190610_131705 img_20190610_131642 img_20190610_131731

 

Prev MČ PRAHA 20- HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTROR ZETOR 7211 – R.V. 1987
Next Onkolízátka pokračují