Měření hluku a kvality ovzduší

Měření hluku a kvality ovzduší

V dubnovém čísle HPZ jste se dočetli, že MČ Praha 20  v lednu letošního roku vypsala výběrové řízení na „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21“. Vítězem výběrového řízení se stala společnost EKOLA group, spol. s r.o.

imag1322

Měřící vůz Státního zdravotního ústavu, který zajišťoval pro společnost Ekola group s.r.o. měření polutantů

Cílem projektu je poskytnout k datu jeho ukončení v prosinci letošního roku odborné informace o stavu, příčinách a reálných možnostech řešení (včetně příkladů dobré praxe z jiných lokalit) nevyhovující zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším.

S těmito informacemi bude zároveň v průběhu projektu seznámena jak laická tak odborná veřejnost, jíž budou informace k dispozici (na workshopu s občany, formou elektronické brožury, prostřednictvím webové prezentace projektu….).

Počátkem dubna proběhlo první ze dvou měření hluku a polutantů to v těchto lokalitách: křižovatka ulic Náchodská x Ve Žlíbku, křižovatka ulic Náchodská x Božanovská a v ulici Ke hrázi u koupaliště. Druhé měření bude probíhat na přelomu května a června opět na všech třech výše uvedených lokalitách.

Vážení spoluobčané, s výsledky obou měření vás budeme průběžně seznamovat v e-zpravodaji. Ale již nyní si Vás dovoluji srdečně pozvat ke kulatému stolu, který se uskuteční na Chvalském zámku 13. 6. 2017 od 17 do 19 hodin. Na tomto setkání bude společnosti EKOLA group s.r.o. prezentovat výsledky měření, výsledky rešerší všech dostupných dosud uskutečněných měření i návrhy řešení. Setkání u kulatého stolu kulatého se zúčastní i zástupci Pražské hygienické stanice a další odborníci na problematiku hluku a znečištění ovzduší. Seznámeni budete i s Akčním plánem snižování hluku aglomerace Praha.

Věra Bidlová

imag1318

Věra Bidlová

Prev Karneval ve školce
Next Den otevřených dveří Pražských služeb

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment