„V Městské nemocnici následné péče kombinujeme to nejlepší z rehabilitačních zařízení a následné péče po akutních onemocněních, tedy kvalitní rehabilitaci, skvělý sociální úsek a dostatek času, aby se pacienti mohli v klidu zotavit a vrátit se rychleji do běžného života. Postupně zde budujeme moderní zdravotnické centrum včetně zastoupení například i psychologů, které již pružně reaguje na potřeby Pražanů s ohledem na demografický vývoj, ale i aktuální epidemickou situaci, kdy řada pacientů stále trpí komplikacemi po prodělání onemocnění covid-19 a nedaří se jim plně uzdravit“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Městská nemocnice následné péče poskytuje následnou lůžkovou péči, komplexní lékařství a ošetřovatelskou péči a také specializovanou ambulantní péči. Od 3. září letošního roku rozšiřuje nemocnice své služby o Postcovidové centrum, které bude poskytovat zdravotní péči pacientům s postcovidovým syndromem. Počet těch, kteří po onemocnění covid-19 mají různé příznaky tohoto syndromu, v poslední době narůstá a nejedná se přitom jen o starší osoby nebo pacienty s více závažnými komorbiditami, ale i o mladé a jinak zdravé lidi. Z ambulance postcovidové péče budou pacienti na základě výsledků vyšetření, klinických testů a subjektivních obtíží směrování ke specialistům z oboru kardiologie, neurologie, pneumologie, psychologie, psychiatrie nebo dalším. Městská nemocnice následné péče má k dispozici vlastní odborníky a navázala v této oblasti spolupráci s Městskou poliklinikou Praha, Poliklinikou Vysočany a dalšími zdravotnickými zařízeními.

„Osobně mě velmi naplňovaly přípravy projektu spuštění PostCovidového centra, neboť řešení obtíží u některých pacientů po prodělaném onemocnění covid považuji za stejně důležité jako léčbu onemocnění samotného. Zřízení tohoto centra je dalším z pilířů rozsáhlého plánu rozvoje tohoto zdravotnického zařízení, ke kterému patří též projekt nástavby dvou pater nemocnice za účelem vytvoření nových 64 lůžek specializovaných na poskytování paliativní péče a pro kardiologické pacienty,“ říká Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví.

V letošním roce Městská nemocnice následné péče pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci. Zrekonstruováno je již všech pět pater lůžkových oddělení, elektrické rozvody a střecha budovy. Bylo pořízeno nové vybavení pokojů včetně elektrických polohovacích postelí pro pacienty, diagnostické přístroje a další zdravotnický materiál jako mechanické invalidní vozíky, převazové a zdravotní vozíky nebo chodítka. Letos je na řadě rekonstrukce oddělení rehabilitace a nyní byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele projektové dokumentace pro přístavbu dvou pater budovy nemocnice. K dosavadním 160 lůžkům po dokončení přístavby přibude dalších 64, které nemocnice chce využít k poskytování odborné paliativní péče a následné péče v oboru kardiologickém. Zejména potřeba paliativní péče stále narůstá a v Praze se k této specializované péče dostane pouze desetina pacientů. Rovněž pacientů, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po infarktech, kardiologických operací a drobných srdečních zákrocích, přibývá, a tak není pochyb, že lůžka budou maximálně využita.

„V Městské nemocnici následné péče velice dbáme na propojení zdravotní a sociální péče. Naši pacienti ale také jejich blízcí příbuzní a známí procházejí velmi těžkým a psychicky náročným obdobím, které často zasáhne i do jejich soukromích životů. Těm všem jsme připraveni pomoci nejen s léčbou a zotavováním u nás v nemocnici, ale také s dalším řešením jejich životní situace. Naším cílem a vizí je, aby se pacienti mohli vrátit do svého přirozeného prostředí – domova, a na to je potřeba pacienty dobře připravit, například naplánováním homecare, pečovatelské služby nebo zajištěním kompenzačních pomůcek. Často je také potřeba pomoci rodině přijmout i změny, které nastanou, a k tomu všemu jsme nápomocni,“ říká Iva Vyšatová, ředitelka Městské nemocnice následné péče.

„Praha je centrem zdravotní péče jak do kapacit, tak do odbornosti, ale podobné zařízení zde velmi chybělo. Městská nemocnice následné péče je ukázkou toho, že Praha začíná jako kraj konečně uplatňovat svoji politiku zdravotní péče, kterou Pražané potřebuji,“ doplňuje Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP.