Milá a přátelská návštěva z našich partnerských měst

Milá a přátelská návštěva z našich partnerských měst

Dvacet let je poměrně dlouhá doba na to, aby se lidé vzájemně poznali a stali se přáteli. A pokud jim toto partnerství a přátelství po celou tuto dobu vydrží a dále se rozvíjí, je to o to vzácnější. Důkazem toho byla i návštěva přátel a mnohdy již blízkých kamarádů z našich partnerských měst. Německého Brunsbüttelu a francouzského Mions.

aktuality_mila-navsteva

Tradice partnerství, kterou v roce 1999 založil tehdejší starosta pan Ivan Liška, přetrvala až do současnosti a za tu dobu přinesla nejen mnohá přátelství jednotlivců, ale i spolupráci škol, pořádání výstav, výměnných pobytů a koncertů žáků Umělecké školy. Proto se vedení MČ a Komise kultury a zahraniční spolupráce snažily o srdečné a přátelské přijetí delegací obou měst a důstojnou připomínku této dvacetileté spolupráce. Vzhledem k tomu, že se i v našich partnerských městech mění vedoucí představitelé, bylo toto setkání i příležitostí k seznámení s novým vedením nejen u našich partnerů, ale i představením a poznáním našeho nového vedení radnice, zastupitelů a členů Komise kultury a zahraniční spolupráce. Toto oficiální zahajovací setkání proběhlo v historických prostorech Chvalského zámku a delegace si při něm vyměnily i upomínkové dárky a symboly pro další spolupráci.

hp_farncienemecko-41

Členové Komise kultury a zahraniční spolupráce pod vedením předsedkyně komise paní Alžběty Cibochové se maximálně snažili připravit pro naše partnery zajímavý program návštěvy.  Mimo návštěvy školy v Ratibořické, která organizuje výměnné pobyty žáků s Brunsbüttelem, navštívila delegace i Dům s pečovatelskou službou a byla přijata i na naší radnici. Samostatným programem byla pak nejen prohlídka a návštěva centra Prahy, ale především návštěva Kutné Hory. Zvláště tento výlet byl všemi účastníky vysoce hodnocen a byli překvapeni krásou Kutné Hory. Přispělo k tomu i pěkné počasí, kdy všichni mohli obdivovat tuto historickou perlu českých měst, chráněnou jako památku UNESCO.

hp_farncienemecko-66

Na závěr návštěvy proběhl neformální společenský večer v restauraci Tenisového klubu, kde si dlouholetí přátelé mohli zavzpomínat na uplynulých 20 let. Tady pan Ivan Liška, jako zakladatel této tradice a pamětník všech společných setkání, připomenul mnohé akce, které se za tu dobu udály. Je třeba poděkovat i skvělým překladatelkám paní Neurdetové a Jelínkové, které velice profesionálně pomohly tomu, že setkání mělo velice neformální ráz. Vedení naší radnice i všichni, kdo se setkání zúčastnili, projevili jasný záměr v tradici pokračovat a prohlubovat ji o nové podněty, které byly na setkání diskutovány. Například spolupráce v oblasti pečovatelských služeb. I přes některé organizační nedostatky, které budou v budoucnu určitě odstraněny, bylo setkání velice úspěšné a naši partneři ho velice ocenili.  Všichni na závěr při loučení projevili chuť a odhodlání pokračovat i nadále alespoň dalších 20 let.

Prev ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Next Listopad v SOŠ