Milostivé léto II

Milostivé léto II

Máte dluhy u VZP, státní příspěvkové organizace, státního fondu, u obce či městské části, Českého rozhlasu, České televize nebo ČEZu?  Od 1. 9. 2022 je možnost zažádat u exekutora, který vede Vaše exekuční řízení o tzv. Milostivé léto II., kdy se dluhy vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům splatí méně nákladným způsobem.

Podmínka je, že dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem a dlužník uhradí jistinu bez příslušenství + paušální náhradu nákladů exekučního řízení 1.815 Kč (s DPH).  Jedná se o pomoc dlužníkům ze strany státu dostat se z dluhových pastí, kdy úroky z prodlení, penále a náklady exekuce byly několikanásobně vyšší než jistina (vymáhaná žalovaná pohledávka).

Co je třeba udělat, abyste mohli využít milostivého léta? Zjistit výši jistiny a exekutorovi napsat dopis, že využíváte milostivého léta II. Pokud vám jistina není známa, kontaktujte exekutora, který exekuci vede, a ten je povinen do 15 dnů od doručení žádosti odpovědět. Dopisy zasílejte exekutorům s dostatečným předstihem (kdy počítejte i se zákonnou 15ti denní lhůtou na odpověď, doručením a s lhůtou na připsání peněz na účet). U zasílaných plateb je třeba vždy uvést variabilní symbol a v případě, že je posílána platba z jiného účtu, uvést i jméno a příjmení povinného pro snadnější přiřazení platby exekutorem, kdyby došlo k chybě ve variabilním symbolu. Po zaplacení jistiny a nákladů exekutora bude exekuce zastavena.  Milostivé léto se nevztahuje na peněžité tresty, majetkové sankce, které byly uloženy v trestním řízení za úmyslný trestný čin, či dluhy na výživném nebo náhrady újmy způsobené na zdraví aj.

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Pokud byste chtěli využít Milostivého léta II., neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám s mapováním dluhů veřejnoprávních věřitelů, sepisem dopisu pro exekutora, a to vše ZDARMA.

Jsme tu pro Vás, Vaše

Občanská poradna – Cesta integrace, o.p.s.,

Nové Náměstí 1250, Praha 22 Uhříněves
tel.: 
774 780 107, 312 315 284,

provozní doba: čtvrtek  od 12:30 – 16:00 hodin

Email: poradnapraha@cestaintegrace.czwww.cestaintegrace.cz

další provozovny: Říčany, Mnichovice, Benešov

 

Tato služba je realizována z projektu „Cesta dluhů v Praze“ díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120.  Partnerem projektu je Městská část Praha 22 – Uhříněves.

Prev CHVALY BEZ KYVADLOVÉ DOPRAVY
Next Déšť nevadí!