Mimořádný DOD se vydařil

Mimořádný DOD se vydařil

Prosincový mimořádný den otevřených dveří proběhl ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce pod názvem Objev svůj talent a byl opravdu mimořádný. Mnohé školy se organizace prezenčních DOD zříkají a přecházejí do on-line formátu. My jsme napřeli veškeré úsilí, abychom za dodržení všech aktuálních protiepidemických pravidel mohli ve škole přivítat zájemce o studium prezenčně. Během celého odpoledne jich přišlo v doprovodu rodičů 123, ve škole jsme přivítali i starostu Horních Počernic Mgr. Petra Měšťana v doprovodu Ing. Moniky Brzkovské, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství. Pro všechny byl připraven opravdu pestrý program. Návštěvníci zhlédli nejen praktické výstupy všech pěti studijních oborů, ale mnohé aktivity si mohli také vyzkoušet. Vyslechli si i informace našich studentů, kteří absolvovali zahraniční stáže, a v souladu s principem udržitelnosti si mohli zakoupit fair trade kávu, kterou společně s vlastnoručně upečenými pochoutkami nabízeli studenti z domova mládeže. Během setkání s vedením školy, pedagogy a současnými i bývalými studenty dostali zájemci odpovědi na všechny své otázky.

 

Prev The right way to Email a girl Online
Next Informace o provádění doplňkového geotechnického průzkumu pro SOKP Březiněves – Satalice