Mimoúrovňová křižovatka Beranka

Mimoúrovňová křižovatka Beranka

Mimoúrovňová křižovatka na Berance je v plánech, ale…

U čerpací stanice a Hummer centra na dálnici D11 je plánována už dlouho nová mimoúrovňová křižovatka. O její využitelnosti a důležitosti – a vůbec nejen pro Horní Počernice – není třeba mluvit. Kdy už se ale bude stavět? To je další přímá otázka na příslušného ředitele ŘSD ČR Tomáše Grosse:

Zejména přetížené Náchodské ulici by na východě Horních Počernic významně pomohla nová dálniční křižovatka, jak to s ní vypadá?

V roce 2022 máme v plánu zahájit výstavbu mimoúrovňové křižovatky Beranka, která se bude nacházet na počátku dálnice D11 cca v km 3,2. V tomto místě vede v současnosti přes D11 pouze účelová komunikace. Cílem stavby MÚK a souvisejících komunikací je převedení značné části dopravy rozvíjející se východní části Horních Počernic na dálnici D11. Tím dojde k odlehčení přetížené Náchodské ulice (silnice II/611) i celé městské části.

A v jaké fázi přípravy jsou zmíněné navazující komunikace, vždyť k čemu bude křižovatka, když z ní nebude možné nikam pokračovat?

Na MÚK Beranka má z jižního směru navazovat tzv. Klánovická spojka, kterou připravuje a financuje Středočeský kraj. Záměr na výstavbu 2,5 km dlouhé silnice byl v březnu předložen k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Ze severu bude MÚK Beranka napojena na silnici II/611 tzv. „severní tangentou“, investorem této stavby je hlavní město Praha.

aktuality_starosta Beranka

Petr Měšťan, starosta

 

Prev Od srpna dojde ke zmírnění protiepidemických opatření v oblasti maloobchodu a služeb
Next OČKOVACÍ AUTOBUS