Ministr dopravy navštívil Horní Počernice

Ministr dopravy navštívil Horní Počernice

Řešení dopravní situace v Horních Počernicích je jednou z klíčových priorit. Naši městskou část vůbec poprvé navštívil ministr dopravy. V Martinovi Kupkovi (ODS) jsme získali důležitou oporu. Místo politických slibů a zbytečných hádek vzniká důležitá dopravní koncepce. Povede ke zlepšení. 

Po návštěvě nového ministra dopravy Martina Kupky (ODS) v Horních Počernicích existuje reálná představa pro realizaci některých významných dopravních opatření, které pomohou Horním Počernicím se současnými problémy. Tento významný komunální politik, který přišel ze Středočeského kraje už v minulosti úspěšně pomohl vyřešit neúnosnou situaci ve Staré Boleslavi a Jílového u Prahy.

V Horních Počernicích velmi rychle pochopil nutnost co nejrychleji řešit neúměrné zatížení ulice Náchodská individuální dopravou. V té souvislosti pan ministr podpořil mimo jiné projekt podjezdu pod žel. tratí v ulici Bystrá, který probíhá v režii Technické správy komunikací Praha. Zároveň nechápal liknavost stejné organizace při stavbě nového mostu nad dálnicí D 11 v ul. Božanovské. Od pochybného způsobu zbourání původního mostu uběhlo již více než tři čtvrtě roku. Vzhledem k tomu, že se obáváme dalších prodlev, inicioval jsem jednání v této městské akciové společnosti, budu osobně důsledně dohlížet na termíny realizace a o výstupech vás budu pravidelně informovat.

Ministr dopravy přišel s návrhem rychlé stavby propojení Horních Počernic přes novou dálniční křižovatku Beranka ve směru na Klánovice a Šestajovice. Obavy našich sousedů z okolních obcí kvůli zhoršení životního prostředí chce odblokovat optimálním řešením, tedy přimknout tyto lokální dopravní tahy k nově budované vysokorychlostní železniční trati. Nové propojení přes dálniční křižovatku Beranka pak dostane dostatečnou ekologickou ochranu dotčených obcí.

Pro rychlé a bezproblémové spojení na Masarykovo nádraží veřejnou dopravou podpořil Martin Kupka záměr zřídit novou železniční zastávku v Čertousech. Pozemky pro oboustrannou zastávku v lokalitě Čertousy nabízí rodina restituentů, která chce zároveň obnovit komorním projektem komunisty zdevastovaný velkostatek se zámečkem podél Bártlovy ulice. Naší městské části by nová zastávka přinesla i bezproblémové a rychlé spojení z východní části Horních Počernic do centra obce. SŽDC pomáhá propočítat technické parametry, proběhla první jednání na IPR Praha.

Dopravu mám ve své kompetenci krátkou dobu. Věřím, že v novém ministrovi dopravy jsme získali důležitého spojence pro řešení dopravní situace a všichni zastupitelé místo hledání problémů, negací a prázdné kritiky ukáží veřejnosti, že v zásadních věcech upřednostníme práci pro občany Horních Počernic před předvolebním zviditelňováním a politikařením.

 

Petr Měšťan, starosta

 

 

Prev SBÍRKA NA POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 20
Next Kulturně komunitní centrum v březnu