MINISTŘI PŘEDSTAVILI MANUÁL PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

MINISTŘI PŘEDSTAVILI MANUÁL PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Šéfové resortů školství a zdravotnictví Robert Plaga s Adamem Vojtěchem dnes na společné tiskové konferenci představili manuál pro fungování škol od 1. září. Na materiálu resort školství úzce spolupracoval jak s ministerstvem zdravotnictví, tak se školskými asociacemi a řediteli škol, jejichž podněty a připomínky byly do materiálu zapracovány. Do škol začalo ministerstvo školství materiál distribuovat prostřednictvím datových schránek již v dnešních ranních hodinách.

„Postupujeme přesně podle harmonogramu. Do 30. června dostaly školy informace, jak to bude s testováním, do konce července pak od nás obdrželi ředitelé soubor doporučení ministerstva zdravotnictví. Posledních 14 dnů do včerejšího schválení potřebného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsme využili ke konzultacím s řediteli škol,“ řekl v úvodu tiskové konference ministr školství Robert Plaga s tím, že manuál, který byl do škol rozeslán, je opět rozdělen na závazné, doporučující a informativní části, což se v minulosti velmi osvědčilo. „Naším společným zájmem je, aby byl start a průběh školního roku bezpečný a aby byl návrat trvalý. Obsahem manuálu je provoz škol ve školním roce a kromě základních hygienických pravidel jsou v něm obsaženy kroky, jak postupovat v případě pozitivity. Manuál reflektuje nejčastější dotazy ředitelů, ale i rodičů, tedy je v něm uveden režim při stravování nebo přístupu třetích osob do budovy školy,“ doplnil ministr školství. Podstatná část manuálu je pak věnována screeningovému testování ve školách a podrobnému popsání kroků, které má škola udělat při vykazování screeningového testování.

„Screeningové testování nám má ukázat obraz epidemiologické situace nejen ve školách, ale v celé společnosti. Bude to pro nás po návratu z prázdnin velmi zásadní obraz, jak jsme na tom s epidemiologickou situací v ČR,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Škola podle jeho slov bude mít povinnost zaslat seznam pozitivně testovaných žáků a zaměstnanců příslušné krajské hygienické stanici a dále také žáků, kteří byli s pozitivními v kontaktu. Tato nová povinnost je obsažena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. „Nepředpokládám, že bude docházet automaticky k nařizování karantény, nebudeme na tuto dobu třídy vypínat, ale bude dostačovat, když děti, které byly poslední dva dny s pozitivním žákem v kontaktu, absolvují PCR test, pokud bude negativní, budou se moct vrátit zpět do výuky,“ vysvětlil Adam Vojtěch.

Manuál pro školy a další informace, které byly dnes rozeslány do škol, naleznete na webu edu.cz.

Prev Jubilejní 40. dětské rybářské závody
Next Pozvánka na uvedení do služby kazatele sboru