Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Připomínáme, že každý trvale hlášený občan městské části Praha 20, který je držitelem psa, je povinen sám, bez výzvy, se přihlásit k místnímu poplatku ze psů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň má povinnost do 15 dnů hlásit veškeré změny. Vyhláškou MHMP č. 18/2004 Sb., má držitel psa na území hl. m. Prahy od 6 měsíců věku psa povinnost trvale označit svého psího miláčka (čipem nebo tetováním). Za splnění této povinnosti je držiteli na 2 roky místní poplatek snížen max. o 350 Kč za rok. Je to forma kompenzace vydaných nákladů na označení psa. Je důležité pro přiznání snížené sazby poplatku ze psů tuto skutečnost ohlásit na ÚMČ Praha 20, jinak ke snížení sazby nedojde. Zároveň se číslo čipu či tetování zaznamená do evidenční karty psa a následně se předá i do centrální evidence hl. m. Prahy. V případě, že se pejsek nedopatřením či nešťastnou náhodou ztratí a nálezce pejska přivede do útulku nebo na policii, je možné tak rychle dohledat majitele a kontaktovat ho.

poplatky

Evidence psů slouží i pro další potřeby, např. pokud dojde k situaci, že pes napadne jiného psa či člověka, jsou údaje z evidence psů poskytovány Policii ČR.

V případě, že se majitel psa nepřihlásí k místnímu poplatku ze psů, vystavuje se pokutě. Městská část Praha 20 může využít své pravomoci a vyzvat písemně jakéhokoliv držitele psa na katastrálním území Horních Počernic k prokázání skutečnosti o tom, kdo je jeho majitelem a kde je hlášen. Dokazovací povinnost je vždy na straně držitele psa. V případě, že držitel psa neprokáže, kdo je majitelem psa a kde je hlášen, nebo se této povinnosti vyhýbá, může mu být udělena pořádková pokuta až do výše 500.000 Kč a místní poplatek vyměřen.

Z vybraného místního poplatku následně městská část Praha 20 nakupuje nové odpadkové koše na psí exkrementy, sáčky pro sběr exkrementů, psí známky, hradí poštovné za rozesílání složenek a náklady na vyvážení košů a čištění komunikací. Jen náklady za nákup sáčků pro sběr exkrementů činily v roce 2016 Kč 126.098,70 Kč. Příjmy z poplatků ze psů činily 461.052,50 Kč.

Termín splatnosti místního poplatku je 31. 3. V případě, že držitel má psa v bytové jednotce, je platba rozdělena na dvě splatnosti, a to 31. 3. a 31. 8. Městská část Praha 20 bude rozesílat všem držitelům již registrovaných psů složenky. V případě, že vám složenka nedojde, nejste zproštěni povinnosti zaplatit místní poplatek v termínu a ve správné výši. Zaslání složenky není povinností městské části Praha 20.

V případě jakýchkoliv dotazů k přihlášení k místnímu poplatku ze psů, či sazbě nebo úhradě poplatku kontaktujte Odbor ekonomický na tel.: 271 071 623 nebo e-mailu: Ivana_vlasakova@pocernice.cz

Přejeme vám mnoho radosti s vašimi psími kamarády.

Helena Martynková,

vedoucí Odboru ekonomického

Prev Cyklická deratizace v Praze
Next Oslavy dne Země a Formanské slavnosti se blíží

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment