Mladí z SHM uspořádali dětský bál

Mladí z SHM uspořádali dětský bál

V duchu hesla Mladí pro mladé uspořádali mladí členové ze Salesiánského hnutí mládeže – Klub Praha Počernice Maškarní bál pro děti.

cirkev_detskybal1

Princezny, lesní zvířátka, motýli, loupežníci, bílá paní, piráti, slavný malíř v baretu a také jeden chlapec v rouchu duhy. Masky, v nichž počernické děti dorazily na bál do tělocvičny chvalské školy, byly hodně rozmanité. Vždyť jich tam v neděli 22. října dorazilo přes osmdesát.

Na programu královského bálu byl pochopitelně tanec s rodiči a s královskou rodinou, soutěže, zpívání a nakonec na malé tanečníky čekaly pestré ceny. Odpolednem děti provázely Anna Herianová a Anna Beránková, jimž pomáhali další kamarádi. Technické zázemí včetně ozvučení, kávy a zákusků pro rodiče dětí zajistily starší členové Klubu.

Hlavní činností SHM Klubu Praha Počernice jsou prázdninové pobyty, které ovšem doplňují jednorázové i pravidelné akce během roku. K těm jednorázovým patří například tento bál, ale třeba i vánoční zpívání koled na Štědrý den na Chvalském zámku. K těm pravidelným sportovní středy, tanečky, hudební kroužky nebo hovory o víře.

cirkev_detskybal2

Mladí lidé, kteří připravují program, jsou zároveň také táborovými vedoucími. Děti se tak mohou s táborovými vedoucími předem seznámit a naopak vedoucí si mohou lépe připravit program, který bude odpovídat vyspělosti dětí. SHM se opírá o preventivní výchovný systém dona Boska, který je založen na třech základních pilířích: 1. Laskavost – každý člověk touží po lásce a je schopen milovat; 2. Rozum – člověk je bytost uvažující a svobodná, je schopen poznat pravdu a 3. Víra – člověk je otevřený a je schopen nacházet smysl života v něčem, co ho přesahuje. Hnutí má kluby po celé České republice a poskytuje dětem kvalitní nabídku využití volného času a mladým lidem možnost rozvíjet se a zapojit se do výchovné práce s dětmi. Více informací: http://pocernice.shm.cz/

Akce proběhla za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 20 – Horní Počernice.

Za organizátory Pavel Herian

Prev Mám ráda všechny sporty
Next Počernická světýlka