Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 2. října

Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 2. října

V Počernicích proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je spol. EKOM CZ a.s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Při mobilním sběru bude obsluha sběrných vozů na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady, objemný odpad, elektrozařízení atd. není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Časový harmonogram svozu:

1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská – proti restauraci)                              15.00 – 15.30

2. ul. Chodovická (roh Běluňská )                                                          15.40 – 16.10

3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice-u kamenictví)                     16.20 – 16.50

4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská                                                            17.00 – 17.30

5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)                                         17.40 – 18.10

6. ul. Stoliňská (Chvaly – proti bráně do ZŠ)                                           18.20 – 18.50

 

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonních číslech: 725 562 312 nebo 725 562 318. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Nebezpečné odpady je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

 

Prev Zátah cizinecké policie na ubytovny v Horních Počernicích inicioval úřad
Next Americká mise v ECM HoPo