Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 23. června

Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 23. června

V sobotu 23. června proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Provozovatelem sběru je spol. EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy s hl. městem Praha. Obsluha sběrných vozů bude přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.

nebezpecny-odpad

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

 

Časový harmonogram svozu:

  1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská – proti restauraci) 8.00 – 8.30 hod.
  2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 8.40 – 9.10 hod.
  3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice – u kamenictví) 9.20 – 9.50 hod.
  4. křižovatka ul. Jeřická – Dolská 10.00 – 10.30 hod.
  5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 10.40 – 11.10 hod.
  6. ul. Stoliňská (Chvaly – proti bráně do ZŠ) 11.20 – 11.50 hod.

 

Služba je zdarma a je určena pouze pro občany s trvalým pobytem na území hl. města Prahy. Občané jsou při odevzdání odpadu povinni prokázat se obsluze svozového vozidla občanským průkazem.

 

Občané mohou využívat trasy mobilního sběru na celém území města Prahy, nejen ve své městské části. V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče vozidla na telefonních číslech: 725 562 312 nebo 725 562 318.

 

Další mobilní sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v úterý 2. října. Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

 

Marie Novotná, Odbor životního prostředí a dopravy

 

Prev Nové kolo grantového řízení Nadačního fondu ŠANCE
Next Zasedání zastupitelstva MČ Praha 20