Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů

V sobotu 20. 6. 2020 se uskuteční mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.

Při mobilním sběru bude obsluha sběrných vozů na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady, objemné odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

V rámci mobilního sběru je možno odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností. Budou přijímány v uzavřených PET lahvích.

Časový harmonogram svozu:

  1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská – proti restauraci) 8.00 – 8.30 hod.
  2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 8.40 – 9.10 hod.
  3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice – u kamenictví) 9.20 – 9.50 hod.
  4. křižovatka ul. Jeřická – Dolská 10.00 – 10.30 hod.
  5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 10.40 – 11.10 hod.
  6. ul. Stoliňská (Chvaly – proti bráně do ZŠ) 11.20 – 11.50 hod.

 

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle: 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Další mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů se uskuteční v úterý 29. 9. 2020. Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

Marie Novotná, Odbor životního prostředí a dopravy

 

 

 

Prev JAK SLAVÍ SKAUTI?
Next V pondělí dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření