MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

Dne 20. 6. 2020 (sobota) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.

Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady, objemné odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

V rámci mobilního sběru je možno odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností. Budou přijímány v uzavřených pět lahvích.

 

Časový harmonogram svozu:

  1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská – proti restauraci)                             8.00 – 8.30
  2. ul. Chodovická (roh Běluňská)                                                           8.40 – 9.10
  3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice-u kamenictví)                     9.20 – 9.50
  4. křižovatka ul. Jeřická – Dolská                                                          10.00 – 10.30
  5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)                                       10.40 – 11.10
  6. ul. Stoliňská (Chvaly – proti bráně do ZŠ)                                         11.20 – 11.50

 

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Další mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů se uskuteční v úterý 29.9.2020.Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

M. Novotná- OŽPD

 

 

 

Prev Je dobře, že se hmyzí domečky a hmyzí hotely objevují stále ve větší míře
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA