MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

Dne 23.9.2021 (čtvrtek) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.

Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady, objemné odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

V rámci mobilního sběru je možno odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností. Budou přijímány v uzavřených pet lahvích.

 

Časový harmonogram svozu:

  1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská – proti restauraci) 15.00 – 15.30
  2. ul. Chodovická (roh Běluňská ) 15.40 – 16.10
  3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice-u kamenictví) 16.20 – 16.50
  4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská   17.00 – 17.30
  5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)    17.40 – 18.10
  6. ul. Stoliňská (Chvaly – proti bráně do ZŠ        18.20 – 18.50

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 739 412 393, 731 686 777 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Celoročně je tento odpad možno odevzdávat také ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

 

 

Prev Vzhůru na karate
Next Potravinová sbírka Počernice nejen sobě