MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

Dne 2. 4. 2019 (úterý) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.

Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady, objemné odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

Nově bude možno v rámci mobilního sběru odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností. Budou přijímány v uzavřených pet lahvích.

Časový harmonogram svozu:

  1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská – proti restauraci)                            15.00 – 15.30
  2. ul. Chodovická (roh Běluňská )                                                         15.40 – 16.10
  3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice-u kamenictví)                 16.20 – 16.50
  4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská                                                            17.00 – 17.30
  5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)                                      17.40 – 18.10
  6. ul. Stoliňská (Chvaly – proti bráně do ZŠ)                                          18.20 – 18.50

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Další mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů se uskuteční v sobotu 22. 6. 2019. Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

M. Novotná- OŽPD

Prev ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 HLEDÁ BRIGÁDNÍKY NA SKENOVÁNÍ ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ STAVEBNÍHO ÚŘADU
Next Volné pracovní místo: dozor a kontrola práce v odd. zeleně