MŠMT zahájilo kroky k distribuci testů do škol

MŠMT zahájilo kroky k distribuci testů do škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo prostřednictvím datových schránek ředitelky a ředitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování, aby do čtvrtku 1. dubna 2021 9:00 hodin uvedli v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login) údaje nezbytné pro zajištění efektivní distribuce antigenních testů na covid-19, a to zejména s ohledem na jejich požadovaný počet pro potřeby příslušné školy či školského zařízení. Důvodem je zajištění včasné distribuce testů v souvislosti s Ministerstvem zdravotnictví avizovaným termínem otevření škol od 12. dubna.

Jedná se o počet pedagogických pracovníků, nepedagogických zaměstnanců a dětí, žáků a studentů, u kterých je předpoklad, že by se účastnili prezenčního vzdělávání v rámci první fáze rozvolnění oblasti školství.

MŠMT zároveň aktualizuje již dříve připravený souhrn metodických materiálů k plošnému a pravidelnému testování ve školách a další potřebné metodické a informativní materiály tak, aby byly pro školy k dispozici s dostatečným předstihem.

Prev Veselé Velikonoce
Next Duben v DDM