Může jet cyklista po přechodu pro chodce?

Může jet cyklista po přechodu pro chodce?

Velká část lidí z řad cyklistů i necyklistů je přesvědčena o tom, že cyklista nesmí jet na kole po přechodu pro chodce. Pokud vedle něj není vyznačen speciální přejezd pro cyklisty, měl by podle obecného mínění sesednout z kola a přejít komunikaci po přechodu jako pěší. Ve skutečnosti je to ale celé trochu jinak.

bike-271410_960_720

Po přechodu na kole jen velmi opatrně

Navzdory obecně vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích cyklistům jízdu na kole po přechodu pro chodce výslovně nezakazují. Zároveň cyklistům ani nestanovují povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést,“ uvádí David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti všech účastníků provozu. Výjimku představují situace, kdy je u přechodu umístěna příkazová značka „Cyklisto, sesedni z kola“.

Vzhledem k tomu, že cyklista jedoucí na kole je z pohledu zákona řidič, platí pro něj na přechodu pro chodce stejné základní pravidlo jako pro řidiče motorových vozidel: nesmí ohrozit ani omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá po přechodu přejít.

Uvedené pravidlo platí jak v případě, kdy se cyklista, stejně jako motoristé, blíží k přechodu pro chodce po silnici a chystá se ho přejet a pokračovat v jízdě ve svém jízdním pruhu, tak i v případě, kdy po něm hodlá společně s chodci překročit pozemní komunikaci.

Pozor na přednost v jízdě

Přestože cyklista obecně může přechod pro chodce překonat, aniž by musel sesednout z kola, je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc, a to že cyklista v dané situaci nemá stejnou přednost jako chodec. „Cyklista jedoucí na kole je z pohledu zákona vnímán jako řidič, rovnoprávný s řidičem motorového vozidla. Jelikož při přejíždění přechodu pro chodce vjíždí do vozovky z místa mimo pozemní komunikaci, musí dát na přechodu bez světelné signalizace přednost v jízdě ostatním řidičům,“ vysvětluje David Horatius.

Obecně lze tedy jízdu na kole po přechodu bez semaforu doporučit pouze v případě, kdy se jedná o přehledný úsek komunikace a k přechodu se neblíží žádné jiné vozidlo. Zároveň je potřeba jet po přechodu velmi opatrně a ohleduplně vůči chodcům. Ideální je po přechodu přejíždět pouze v případě, kdy na něm nejsou žádní pěší nebo se jedná o dostatečně široký přechod, který může cyklista překonat s dostatečným odstupem od ostatních osob.

Sesednout z kola může být často výhodnější

Zejména v místech s hustým silničním provozem je pro cyklisty výhodnější z kola sesednout a vést ho po přechodu jako chodec. V takovém případě totiž cyklista přestává být řidičem, a platí tak pro něj stejná přednost jako pro pěší.

Překonávání přechodu pro chodce jako pěší je zároveň i bezpečnější. Cyklista neriskuje, že se stane viníkem dopravní nehody kvůli nedání přednosti jinému řidiči, jeho chování je pro motoristy lépe předvídatelné a minimální je i riziko případné kolize s chodci.

A jak je to s přejezdem pro cyklisty?

Vedle řady přechodů pro chodce je ve vozovce vyznačen samostatný přejezd pro cyklisty. Tento prostor je vyhrazen výlučně k pohybu cyklistů, a chodci by se v něm tedy neměli pohybovat. Zároveň pokud je přejezd ve vozovce vyznačen, je cyklista povinen ho použít a v žádném případě by neměl jet po přechodu.

Přejezd pro cyklisty může jezdec na kole vždy překonat, aniž by musel sesednout z kola. „I v tomto případě je však nutné si uvědomit, že cyklista na kole zůstává řidičem, a na rozdíl od chodců na vedlejším přechodu tak před auty nemá přednost v jízdě,“ doplňuje David Horatius. To přirozeně neplatí na přejezdech se semaforem, kde se cyklista, stejně jako ostatní účastníci provozu, řídí světelnou signalizací.

Prev Kam byste zasadili nový strom?
Next Na úřad přes internet