Na čem pracujeme…

Na čem pracujeme…

Sportovní hala – hledáme možnosti financování stavby haly. Bohužel v této složité době je to velmi komplikované. Rádi bychom ale začali stavět v průběhu roku 2021.

Skatepark – vytipovali jsme vhodný pozemek pro výstavbu skateparku. Po splnění všech náležitostí bychom rádi skatepark s workoutovým hřištěm realizovali v roce 2021.

Dětské hřiště – připravujeme na příští rok harmonogram oprav a modernizací dětských hřišť.

Vodní prvky – hledáme vhodné místo pro umístění vodních prvků.

Čertousy – vnímáme nepříjemnou dopravní situaci v lokalitě Čertousy. Hledáme možnosti, které by vedly ke snížení dopravní zátěže, kterou vytvářejí většinou neukáznění řidiči ze středních Čech.

Optimalizace železniční tratě – žádáme občany o shovívavost, bohužel při pracích spojených s optimalizací tratě vzniká leckdy nepříjemný hluk.

Podjezd v Bystré.

Kanalizace v ulici Ve Slavětíně.

Ulice Otovická – na podnět občanů se snažíme ve spolupráci s městskou policií korigovat nesprávné parkování aut. V poslední době řidiči ulici často využívají jako záchytné parkoviště.

Bezpečnost – podařilo se nám vytvořit společné hlídky městské policie a Policie ČR, které se zaměřují na cizince posedávající v parcích a i v jiných lokalitách HP, kteří konzumují alkohol. Řešíme legální i nelegální ubytovny v katastru Horních Počernic.

Připravujeme návrh rozpočtu na rok 2021.

Hledáme možné úspory v běžných výdajích stávajícího rozpočtu.

Vytváříme nová pravidla pro participativní rozpočtování v roce 2021.

Ve spolupráci s IT odborem zpracováváme možnost podávat žádosti o granty elektronicky, a to od příštího roku.

V zásadách pro poskytování dotací pro rok 2021 chystáme další změny, které včas představíme žadatelům.

Zaměříme se na vyšší efektivitu vynakládání finančních prostředků z rozpočtu městské části pro příští rok.

Připravujeme nová pravidla pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací.

Příprava dopravního průzkumu v oblasti Chval –  Takto se zjistí velice přesně intenzita dopravy, množství tranzitní dopravy, počet osobních vozidel / vozidel nad 3,5 t. Výsledky měření pak posoudí odborníci a navrhnou jistě adekvátní řešení. Stejným způsobem plánujeme posoudit i situaci v Čertousích.

Netrpělivě sledujeme portál.cenia.cz – 7. 7. 2020 se konalo veřejné projednání záměru Nový Zeleneč, kde jsme vznesli zásadní připomínky a to hlavně ve smyslu dopravních dopadů na naší MČ. V případě, že naše připomínky nebudou zohledněny v projektu, jsme připraveni bránit se.

Nadále jednáme jak se Správou železnic, tak i se zástupci přilehlých areálů ohledně podjezdu Bystrá, a to zejména o odkanalizování areálů Yugo Alloys a Airmedia. S tímto zároveň souvisí i navrhované směny pozemků v této lokalitě.

Dobrá zpráva je, že by se už v nejbližší době měla posunout kupředu i realizace kanalizace a rekonstrukce komunikace Ve Slavětíně. Když půjde všechno podle předpokladů, bude v nejbližší době vydáno územní rozhodnutí.

Jelikož se ukázalo, že některé zastávky MHD, které byly letos na jaře umísťovány, nevyhovovaly většímu počtu našich obyvatel, jednáme s ROPID o změně. Snažíme se vyjednat celou situaci ku prospěchu našich obyvatel, a proto žádáme o obsloužení zastávky v ulici Krahulčí bez ohledu na umístění zastávky v Komárovské ulici.

Studie sportovního areálu FZŠ Chodovická – chceme dotvořit areál pro jeho lepší využití a jeho následnou údržbu.

Podpora trenérů v našich spolcích a následná výměna zkušeností pro kvalitnější rozvoj našich sportovců.

Územní studie Počernice východ.

Dořešení územní změny – hřiště v Lukách.

Jednání s Ekospolem ohledně výstavby Nad Palečkem.

Robotnice – komplexní řešení území.

Tvorba nových webových stránek.

Pracujeme na výstavbě optických sítí v obci a následném zrychlení internetu pro občany.

Chceme zpříjemnit komunikaci s úřadem pomocí online uživatelského prostředí.

Pracujeme na zprovoznění moštárny v nových prostorech.

Chceme podpořit dobrovolné hasiče v jejich snaze stát se znovu akceschopnou a prospěšnou jednotkou pro občany.

Podporujeme záměr úprav areálu Diakonie ECM Horní Počernice – SKP HoPo.

 

Radní Městské části Praha 20

 

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next Prahou přes tři jezy